Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr XXIII/157/2004 - XXIII/163/2004


   UCHWAŁA  Nr XXII/ 157 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 sierpnia 2004 r.

  W sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2004. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXII/ 158 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 sierpnia 2004 r.

  W sprawie:  zmiany Uchwały Nr XVII/115/2004  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 26 lutego 2004 roku.
  >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXII/ 159 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 sierpnia 2004 r.

  W sprawie:  ustalenia strefy płatnego parkowania i stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych. >>>>, załącznik Nr 3 >>>> (załączniki Nr 1 i 2 pod tekstem uchwały)


  UCHWAŁA  Nr XXII/ 160 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 sierpnia 2004 r.

  W sprawie:  przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie  Kłodzkim. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXII/ 161 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 sierpnia 2004 r.

  W sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały  Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.  >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXII/ 162 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 sierpnia 2004 r.

  W sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały  Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.  >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXII/ 163 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 sierpnia 2004 r.

  W sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju Nr XLVII/271/2002 z dnia 31.01.2002 r. w sprawie dodatkowych zwolnień z podatku od nieruchomości.  >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-08-31 (761 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·