Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  BUDŻET GMINY POLANICA-ZDRÓJ


   INFORMACJA  Z  WYKONANIA  PLANU  DOCHODÓW  I WYDATKÓW  BUDŻETU  MIASTA  ZA  OKRES  od 01 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. - więcej czytaj tutaj


  INFORMACJA  Z  WYKONANIA  PLANU  DOCHODÓW  I WYDATKÓW  BUDŻETU  MIASTA  ZA  OKRES  od 01 stycznia 2003 r. do 30 czerwca 2003 r. - więcej czytaj tutaj


  Informacja o stanie finansów gminy na dzień 31 lipca 2003 r. więcej czytaj tutaj 


  Wykaz podatników, którym umorzono zaległości podatkowe z uwagi na interes publiczny lub ważny interes strony, w okresie od 18.11.2002 - 31.10.2003 r. więcej czytaj tutaj


  Wykonanie budżetu za I półrocze 2004 roku >>>>
  Wykonanie budżetu za I półrocze 2004 roku - DOCHODY >>>>
  Wykonanie budżetu za I półrocze 2004 roku - WYDATKI >>>>


  Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok >>>> (pdf ), >>>> (doc)
  Załącznik nr 1 - dochody budżetu Gminy Polanica Zdrój za 2004 rok >>>>
  Załącznik nr 2 - wykonanie budżetu za 2004 rok DOCHODY >>>>
  Załącznik nr 2 - wykonanie budżetu za 2004 rok WYDATKI >>>>
  Załącznik nr 4 - wykonanie dotacji >>>>
  Załącznik nr 5 - wykonanie zadań inwestycyjnych >>>>


  sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok >>>>


  sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok >>>>


  sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok >>>>


  sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok >>>>


  informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku >>>>


  sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok >>>>

  Uchwała Nr III/67/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 8 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Polanica-Zdrój za 2010 rok >>>>


  sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok >>>>

  Uchwała Nr III/54/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożnym prez Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Polanica-Zdrój za 2011 rok. >>>>


  Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku >>>>

  Uchwała Nr III/152/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 6 września 2012 roku w sprawie opinii o przedłożnej prez Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 rok. >>>>


   Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku >>>>

  Uchwała Nr III/168/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 17 września 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 rok. >>>>


  Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku >>>>

  Uchwała Nr III/203/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 19 września 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 rok. >>>>


  sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok >>>>

  Uchwała Nr III/98/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 24 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożnym prez Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Polanica-Zdrój za 2014 rok. >>>>


  Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku >>>>

  Uchwała Nr III/167/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 7 września 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku. >>>>


  sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok >>>>

  Uchwała Nr III/83/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 22 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożnym przez Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Polanica-Zdrój za 2015 rok. >>>>


  Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku >>>>

  Uchwała Nr III/189/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 20 września 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku. >>>>


  Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 roku >>>>

  Uchwała Nr III/74/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 7 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożnym przez Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Polanica-Zdrój za 2016 rok. >>>>


  Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku >>>>

  Uchwała Nr III/203/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 12 września 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. >>>>


  Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok >>>>

  Uchwała Nr III/88/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 18 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożnym przez Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Polanica-Zdrój za 2017 rok. >>>>


  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanica-Zdrój za I półrocze 2018 roku >>>>

  Uchwała Nr III/12/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 28 września 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku. >>>>  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-04-09 (12039 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·