Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr XXV/182/2004-XXV/199/2004


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 182 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Polanica Zdrój>>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 183 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Polanica Zdrój. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 184 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Polanica Zdrój. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 185 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2004. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 186 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: zmiany Uchwały nr XVII/115/2004 Rady Miejskiej w Polanicy
  Zdroju z dnia 26 lutego 2004 roku. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 187 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: zmiany uchwały nr VI/44/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie ustanowienia uprawnień na rzecz nabywców
  nieruchomości oraz zwolnienia Burmistrza Miasta Polanica Zdrój z obowiązku
  zbywania nieruchomości w drodze przetargu. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 188 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala dla nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 189 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Szpitala Zespolonego im. S. Batorego w Wałbrzychu. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 190 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 191 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: określenia ceny sprzedaży 1m3 drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 192 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: określenia cen skupu 1 q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 193 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 194 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 195 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: zmiany uchwały Nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 18.12.2002r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości
  i udzielania dotacji niepublicznym szkołom gimnazjalnym. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 196 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/242/2001 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 20.09.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji na działalność dydaktyczną niepublicznych szkół podstawowych. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 197 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: realizacji zadania pn. Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska w zakresie odpowiadającym potrzebom Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 198 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: uchylenia Uchwały Nr 225/XXXVI/96 z dnia 25 listopada 1996 roku. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 199 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: określenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości. >>>>

  Załaczniki do powyższej uchwały:
  1.DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI >>>>
  2.DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY >>>>
  3.DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY >>>>
  4.INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI >>>>
  5.INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO >>>>
  6.INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-11-25 (852 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·