Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Oferty inwestycyjne
   


  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM 
  (informacje archiwalne -  ponższe działki zostały juz sprzedane)


   I N F O R M A C J A (archiwalna)

  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze rokowań.

            BURMISTRZ MIASTA POLANICA ZDRÓJ INFORMUJE, ŻE POSIADA DO ZBYCIA W TRYBIE  BEZPRZETARGOWYM  BARDZO ATRAKCYJNIE POŁOŻONE NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA POLANICY ZDROJU:

  1)ul. Spółdzielców – działka nr 576/2 o pow. 2412 w obrębie Centrum, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wysokiej intensywności

  2)ul. Zwycięzców – działka nr 469/3 i 472/7 o łącznej powierzchni 2386 m2 w obrębie Centrum, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wysokiej intensywności

  3)ul. Tranzytowej – działka nr 23 i 24 o łącznej pow. 1,2838 ha w obrębie Centrum, przeznaczone pod usługi turystyki zmotoryzowanej, hotel wraz z obiektami towarzyszącymi – parking, tereny rekreacyjne, usługi handlu.

  4)ul. Wojska Polskiego – działka nr 26 o pow. 0,6761 ha, działka nr 29 o pow. 0,9901 ha, działka nr 31 o pow. 0,0251 ha, działka nr 32 o pow. 0,8974 ha i działka nr 36 o pow. 0,1515 ha w obrębie Piekielna Góra, przeznaczone na cele rolne – tereny łąk i pastwisk

  5)ul. Kasprowicza – działka nr 339 o pow. 0,2749 ha w obrębie Nowy Wielisław, przeznaczona na cele upraw rolnych i rozproszonej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej . Zakaz realizacji nowych działek siedliskowych i mieszkaniowych.

        Z dniem 31 grudnia 2003 roku  z mocy prawa wygasła ważność planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica Zdrój .

       Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowych nieruchomości prosimy o złożenie oferty na piśmie w Sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju, ul. Dąbrowskiego 3.
  Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 27 Urzędu Miejskiego  (II piętro) lub telefonicznie (074) 8680-636.

  Polanica Zdrój, 02 luty  2004 rok

  Sporządziła :
  Jolanta Surmińska-Rudnicka

   


   

   

  Archiwalne oferty sprzedaży >>>> >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-04-09 (3762 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·