Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr XXVI/ 200 /2004 - XXVI/ 206 /2004


  U C H W A Ł A   Nr XXVI/ 200 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 2 grudnia 2004 r.

  W sprawie: Wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 r. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XXVI/ 201 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 2 grudnia 2004 r.

  W sprawie: Zapewnienia środków finansowych na realizacjęzadania pn. "Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska" w zakresie odpowiadającym potrzebom Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XXVI/ 202 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 2 grudnia 2004 r.

  W sprawie: Uchwalenia Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Publicznego i Zapobiegania Przestępczości "Bezpieczna Polanica". >>>>

  Program "Bezpieczna Polanica" >>>> (156 KB)


  U C H W A Ł A   Nr XXVI/ 203 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 2 grudnia 2004 r.

  W sprawie: Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Polanica Zdrój >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XXVI/ 204 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 2 grudnia 2004 r.

  W sprawie: Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Polanica Zdrój >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XXVI/ 205 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 2 grudnia 2004 r.

  W sprawie: Rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy Zdroju >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XXVI/ 206 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 2 grudnia 2004 r.

  W sprawie: Rozpatrzenia skargi na Sekretarza Gminy dotyczącej nieudostępnienia indywidualnych arkuszy ocen kandydatów konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2005-01-19 (740 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·