Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Informacje dotyczące ulgi ekologicznej

  Uchwała Nr XXV/190/2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 13.12.2004r. Nr 247, poz. 4010) wprowadza nowe zasady przyznawania zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu posiadania ogrzewania ekologicznego.
  Zgodnie z § 2 w/w uchwały zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części mieszkalne, w których w 2005r. zainstalowano ogrzewanie ekologiczne. Zwolnienie o którym mowa przysługuje na okres 2 lat (2005r., 2006r.).
  Podatnik jest zobowiązany do złożenia wniosku o udzielenie zwolnienia w pierwszym roku jego obowiązywania (2005r.) wraz z dokumentami potwierdzającymi fakt zainstalowania ogrzewania ekologicznego.
  Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Polanicy Zdroju  (sekretariat, I piętro pok. nr 16) lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Polanicy Zdroju, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica Zdrój.

  Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego zwolnienia udziela Podinspektor do spraw Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych Monika Maślanka (parter, pokój nr 7, tel. 074/ 8680 603).

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2005-01-19 (789 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·