Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Budżet na 2005 rok

   


  U C H W A Ł A   Nr XXVII/ 210 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2004 r.

  W sprawie: Budżetu gminy na 2005 rok >>>>

  Załączzniki do powyższej uchwały:
  załaczniki nr 1 oraz nr 1A >>>>
  załączniki nr 2 oraz nr 2A >>>>
  załącznik nr 2B >>>>
  załącznik nr 3 >>>>
  załącznik nr 4 >>>>
  załącznik nr 5 >>>>
  załącznik nr 6 >>>>
  załącznik nr 7 >>>>
  załącznik nr 7A >>>>
  załącznik nr 8 >>>>
  załącznik nr 8A >>>>

  Objaśnienia do powyższej uchwały:
  wydatki  >>>>
  dochody >>>>
  U C H W A Ł A   Nr XXIX/ 218 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 lutego 2005 r.

  W sprawie: zmiany Uchwały Rada Miejskiej nr XXVII/210/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok. >>>>
   

  załącznik nr1 do powyższej uchwału >>>> (89 KB)

  U C H W A Ł A   Nr XXIX/ 219 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 lutego 2005 r.

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005. >>>>

  U C H W A Ł A   Nr XXX/ 229 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 31 marca 2005 r.

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005 >>>> (39 KB)

  U C H W A Ł A   Nr XXXII/ 238 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 maja 2005 r.

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005 >>>> (141 KB)

  U C H W A Ł A   Nr XXXIII/ 243 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 23 czerwca 2005 r.

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005
  >>>>

  U C H W A Ł A   Nr XXXIV/ 246 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 sierpnia 2005 r.

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005
  >>>>
  U C H W A Ł A   Nr XXXV/ 251 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 września 2005 r.

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005
  >>>> (pdf 94KB) 

  UCHWAŁA   Nr XXXVI/ 253 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 października 2005 r.

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005 >>>> (pdf 119 KB) 
  UCHWAŁA   Nr XXXVI/ 254 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 października 2005 r.

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005 >>>> (pdf 90 KB) 

  UCHWAŁA   Nr XXXVI/ 256 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 października 2005 r.

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005 >>>> (pdf 90 KB) 
  załacznik nr 1 do powyższej uchwały >>>>
  załacznik nr 2 do powyższej uchwały >>>>
  uzasadnienie do powyższej uchwały >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 267 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r.

  w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie miasta na rok 2005 >>>> 

  UCHWAŁA   Nr XXXIX/ 274 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005 >>>>

  Załączniki do powyższej uchwały:
  zał. nr 1 Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji przez gminę Polanica-Zdrój w  2005 roku >>>>
  zał. nr 2 >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXXIX/ 275 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.

  w sprawie zmiany Uchwały nr XXXXVI/255/2005 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Polanica Zdrój oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. >>>> 

  UCHWAŁA   Nr XXXIX/ 276 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.

  w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2005 roku w budżecie miasta >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2005-01-19 (1824 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·