Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr XXVIII/ 212 /2005 - XXVIII/ 217 /2005

  SESJA XXVIII


  U C H W A Ł A   Nr XXVIII/ 212 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 stycznia 2005 r.

  W sprawie: uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej na rok 2005>>>>


  U C H W A Ł A   Nr XXVIII/ 213 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 stycznia 2005 r.

  W sprawie: uchwalenia Planów Pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2005. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XXVIII/ 214 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 stycznia 2005 r.

  W sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005  rok  >>>> (90 KB) 

  załącznik  do powyższej uchwały >>>> (289 KB) 


  U C H W A Ł A   Nr XXVIII/ 215 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 stycznia 2005 r.

  W sprawie: Planu sprzedaży nieruchomości na 2005 rok. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XXVIII/ 216 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 stycznia 2005 r.

  W sprawie: przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta Polanica Zdrój na lata 2004-2008  >>>> (35 KB)

  załącznik nr 1 do powyższej uchwały >>>> (86 KB)
  część opisowa do powyższej uchwały >>>> (132 KB)


  U C H W A Ł A   Nr XXVIII/ 217 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 stycznia 2005 r.

  W sprawie: Przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim oraz uchylenia § l. pkt l uchwały Nr XXIII/ 60/2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim oraz zmiany § l, pkt 5 tej uchwały Rady. >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2005-02-23 (1191 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·