Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 13/2005 do Nr 19/2005


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 13/2005  z 3 lutego 2005 roku

  w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój

  treść tutaj >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2005  z 4 lutego 2005 roku

  w sprawie: powołania zespołu roboczego

  treść tutaj >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 15/2005  z 7 lutego 2005 roku

  w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy

  treść tutaj >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 16/2005  z 16 lutego 2005 roku

  w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do zbycia

  treść tutaj >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 17/2005  z 16 lutego 2005 roku

  w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze przetargu

  treść tutaj >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 18/2005  z 22 lutego 2005 roku

  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005

  treść tutaj >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 19/2005  z 22 lutego 2005 roku

  w sprawie: powołania komisji przetargowej

  treść tutaj >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2005-02-25 (891 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·