Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Podatki i opłaty - 2005 rok


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 190 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 191 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: określenia ceny sprzedaży 1m3 drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 192 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: określenia cen skupu 1 q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego. >>>>


   UCHWAŁA  Nr XXV/ 193 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 194 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 199 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: określenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości. >>>>

  Załaczniki do powyższej uchwały:
  1.DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI >>>>
  2.DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY >>>>
  3.DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY >>>>
  4.INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI >>>>
  5.INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO >>>>
  6.INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XXVII/ 209 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2004 r.

  W sprawie: Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  >>>>


   U C H W A Ł A   Nr XXVII/ 211 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2004 r.

  W sprawie: Zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości. >>>>


   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2005-03-01 (1425 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·