Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr XXIX/ 218 /2005 - XXIX/ 227 /2005

   SESJA XXIX

   


  U C H W A Ł A   Nr XXIX/ 218 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 lutego 2005 r.

  W sprawie: zmiany Uchwały Rada Miejskiej nr XXVII/210/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok. >>>> 
  załącznik nr1 do powyższej uchwału >>>> (89 KB)


  U C H W A Ł A   Nr XXIX/ 219 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 lutego 2005 r.

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XXIXI/ 220 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 lutego 2005 r

  W sprawie: w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach Gminy Polanica Zdrój >>>> (99 KB)


  U C H W A Ł A   Nr XXIX/ 221 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 lutego 2005 r.

  W sprawie: w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach Gminy Polanica Zdrój. >>>> (100 KB)


  U C H W A Ł A   Nr XXIX/ 222 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 lutego 2005 r

  W sprawie: ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagrodzenia, warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nayczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych na rok 2005. >>>> (116 KB)


  U C H W A Ł A   Nr XXIX/ 223 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 lutego 2005 r

  W sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Polanicy-Zdroju. >>>> (96 KB)


  U C H W A Ł A   Nr XXIX/ 224 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 lutego 2005 r

  W sprawie: zmiany uchwały nr XIII/90/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 listopada 2003 roku w sprawie przeniesienia własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego. >>>> (79 KB)


  U C H W A Ł A   Nr XXIX/ 225 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 lutego 2005 r

  W sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego >>>> (68 KB) 
  załącznik do powyższej uchwały >>>> (761 KB)


  U C H W A Ł A   Nr XXIX/ 226 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 lutego 2005 r

  W sprawie: uchwlenia Rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
  >>>> (97 KB)
  załącznik do powyższej uchwały
  >>>> (179 KB)


  U C H W A Ł A   Nr XXIX/ 227 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 lutego 2005 r

  W sprawie: nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Polanicy-Zdroju. >>>> (96 KB) 
  załącznik do powyższej uchwały >>>> (101 KB)


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2005-03-11 (823 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·