Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr XXXII/236 /2005 - XXXII/242 /2005

  SESJA XXXII


  U C H W A Ł A   Nr XXXII/ 236 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 maja 2005 r.

  W sprawie:  uchwalenia Programu ochrony środowiska dla miasta Polanica Zdrój. >>>>

  załącznik do powyższej uchwały >>>> (1,4 MB) 


  U C H W A Ł A   Nr XXXII/ 237 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 maja 2005 r.

  W sprawie: uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku >>>>

  załącznik do powyższej uchwały >>>> (1,7 MB)
  rysunek nr 3.1 do powyższego załącznika >>>> (pdf)
  rysunek nr 3.4 do powyższego załącznika >>>> (pdf)
  rysunek nr 8.1 do powyższego załącznika >>>> (pdf)
  rysunek nr 8.2 do powyższego załącznika >>>> (doc)
  rysunek nr 8.5 do powyższego załącznika >>>> (doc)


  U C H W A Ł A   Nr XXXII/ 238 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 maja 2005 r.

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005 >>>>  


  U C H W A Ł A   Nr XXXII/ 239 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 maja 2005 r.

  W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Polanicy Zdroju w rejonie ul. B. Głowackiego – działki nr: 88, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 90, 91, 92, 93, 94/1, 94/2, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 114, 359, 360, 361, 362, 363, 367, 368, 369, 370 (wg mapy ewidencji gruntów). >>>>

  załącznik nr 1 do powyższej uchwały >>>>
  załącznik nr 2 do powyższej uchwały >>>>
  załącznik nr 3 do powyższej uchwały >>>>


   U C H W A Ł A   Nr XXXII/ 240 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 maja 2005 r.

  W sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg gminnych w Polanicy-Zdroju. >>>>


   U C H W A Ł A   Nr XXXII/ 241 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 maja 2005 r.

  W sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez połączenie z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej pod nazwa Zespół Opieki Zdrowotnej w Dusznikach Zdroju oraz samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Nowej Rudzie. >>>>

  treść projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego >>>>


   U C H W A Ł A   Nr XXXII/ 242 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 maja 2005 r.

  W sprawie: załatwienia skargi na działalności Burmistrza Miasta >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2005-06-06 (833 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·