Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Rejestr zmian - drugie półrocze 2005 roku


   01.07.2005 - Zamieszczono dwa sprawozdania z działaności Burmistrza Miasta, pierwsze do dnia 24 maja 2005 r. >>>>, drugie do dnia 17 czerwca 2005r  >>>>
   01.07.2005 - Dodano do rejestru zmian drugie półrocze 2005 roku >>>>
   04.07.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń oraz do działu wyniki postepowań dwa ogłoszenia dot. wyników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Miejskim Centrum Kultury – ul. Lipowa 2 w Polanicy Zdroju” >>>> oraz „Ratowanie pomnika przyrody (grupy różaneczników) rosnącego na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego w Polanicy-Zdroju”  >>>>
   05.07.2005 - Zamieszczono ogłoszenie przetargowe Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Żołnierzy z „Monte Cassino” w Polanicy-Zdroju dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont dachu nad halą sportową w Szkole Podstawowej nr 2 w Polanicy-Zdroju” >>>>
   07.07.2005 - Zamieszczono ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta dot . wszczęcia przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont nawierzchni alei parkowej od pomnika A. Mickiewicza do ul. Ogrodowej” >>>>
   07.07.2005 - Dodano do bloku prawo lokalne w dziale prowadzone archiwa nowy zbiór danych osobowych o nazwie "Transport Drogowy Taksówką"  >>>>
   13.07.2005 - Zamieszczono na stronie głównej obwieszczenie  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój dot.  wszczęcia postępowanie lokalizacyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące budowę kanalizacji deszczowej dla odwodnienia części ulicy Stefana Żeromskiego i Bolesława Prusa w Polanicy Zdroju. >>>>
   13.07.2005 - Zamieszczono na stronie głównej informmacje Burmistrza Miasta Polanica Zdrój dot.  wywieszenia na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży >>>>
   15.07.2005 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie przetargowe Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju dot. przetargu nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa rurociągu wodociągowego o Dn =150mm na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Krynicznej w Polanicy Zdroju” >>>>
   15.07.2005 - Zamieszczono oświadczenia majątkowe Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój >>>>
   20.07.2005 - Zamieszczono zadządzenia Burmistrza Miasta od nr 55/2005 do nr 62/2005 >>>> 
   20.07.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie przetargowe dot. zamówienia publicznego pn.: „ IZOLACJA PIONOWA I ODWODNIENIE BUDYNKU INTERNATU R.S.T. W POLANICY-ZDROJU” >>>>
   21.07.2005 - Zamieszczono obwieszczenie Burmistrza Miasta Polanica Zdrój dot. wszczęcia postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące rozbudowę istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Generała Władysława Sikorskiego nr 13 w Polanicy Zdroju >>>>> 
   28.07.2005 - Zamieszczono na stronie głównej informmacje Burmistrza Miasta Polanica Zdrój dot.  wywieszenia na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  >>>>
   28.07.2005 - Zamieszczono zadządzenia Burmistrza Miasta od nr 63/2005 do nr 64/2005 >>>>
   28.07.2005 - Zamieszczono informacje w bloku Gospodarka w dziale Oferty inwestycyjne dot. braku bieżących ofert inwestycyjnych >>>>
   03.08.2005 - Usunięto ze strony głownej i przeniesiono do archiwum informacji obwieszczenie  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój dot.  wszczęcia postępowanie lokalizacyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące budowę kanalizacji deszczowej dla odwodnienia części ulicy Stefana Żeromskiego i Bolesława Prusa w Polanicy Zdroju. >>>>
   03.08.2005 -  Usunięto ze strony głownej i przeniesiono do archiwum przetargów  ogłoszenie przetargowe Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Żołnierzy z „Monte Cassino” w Polanicy-Zdroju dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont dachu nad halą sportową w Szkole Podstawowej nr 2 w Polanicy-Zdroju” >>>>
   03.08.2005 - Usunięto ze strony głownej i przeniesiono do archiwum przetargów  ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta dot . wszczęcia przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont nawierzchni alei parkowej od pomnika A. Mickiewicza do ul. Ogrodowej” >>>>
   11.08.2005 - Usunięto ze strony głownej i przeniesiono do archiwum przetargów  ogłoszenie przetargowe Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju dot. przetargu nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa rurociągu wodociągowego o Dn =150mm na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Krynicznej w Polanicy Zdroju” >>>>
   11.08.2005 - Usunięto ze strony głownej i przeniesiono do archiwum informacji informmacje Burmistrza Miasta Polanica Zdrój dot.  wywieszenia na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży >>>>
   11.08.2005 - Usunięto ze strony głownej i przeniesiono do archiwum informacji obwieszczenie  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój dot. wszczęcia postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące rozbudowę istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Generała Władysława Sikorskiego nr 13 w Polanicy Zdroju >>>>> 
   16.08.2005 - Utworzono na stronie głównej blok Wybory 2005 oraz umieszczono w tym bloku komunikat dot. wyborów prezydenckch >>>> oraz dot. wyborów do sejmu i senatu >>>>
   19.08.2005 - Utworzono na stronie głównej w bloku Gospodarka link o nazwie Informator budżetowy oraz zamiesczono Informator budżetowy Gminy Polanica-Zdrój na rok 2005 >>>>
   22.08.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji nformacje Burmistrza Miasta Polanica Zdrój dot.  wywieszenia na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  >>>>
   22.08.2005 - Zamieszczono na stonie głównej informację dot. pomocy socjalnej  dla uczniów >>>>
   23.08.2005 - Zamieszczono na stronie głównej informację Burmistrza Miasta dot. wyników rokowań prowadzonych dnia 29 lipca 2005 r >>>>
   23.08.2005 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie dot. rokowań nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Zdrojowej, stanowiącej działkę nr 115/6 o pow. 3,0358 ha obręb Nowy Zdrój AM-6. >>>> 
   24.08.2005 - Zamieszczono zadządzenia Burmistrza Miasta z m-ca sierpnia od nr 65/2005 do nr 67/2005 >>>>
   25.08.2005 - Zamieszczono na stronie głównej w  bloku Wybory 2005 obwieszczenie Burmistrza Miasta z 22.08.2005 r. >>>> 
   26.08.2005 - Zamieszczono na stronie głównej informacje Burmistrza Miasta dot. wywieszenia na okres 21 dni listy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste >>>>
    26.08.2005 - Zamieszczonona stronie głównej obwieszczenie Burmistrz Miasta Polanica Zdrój dot. wszczęcia postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące budowę sieci elektroenergetycznej stanowiącej ochronę antykorozyjną gazociągu średniego ciśnienia w obrębie ul. J. Kilińskiego - Bursztynowa w Polanicy Zdroju. >>>>
   26.08.2005 - Zamieszczono dwa zadządzenia Burmistrza Miasta z m-ca sierpnia nr 68/2005 oraz nr 69/2005 >>>>
   30.08.2005 - Zamieszczono w bloku Gospodarka w dziale Informator budżetowy  sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku >>>>
   31.08.2005 - Zamieszczono w bloku Prawo lokalne link Kodeks Etyki >>>>
   02.09.2005 - Zamieszczono na stronie głównej informacje Burmistrza Miasta dot. przetargiu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Bystrzyckiej/ Tranzytowej dz. nr 23 o pow. 3945 m2 >>>>
   06.09.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji nformacje dot. wyniku rokowań
  nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Zdrojowej, stanowiącej działkę nr 115/6 o pow. 3,0358 ha obręb Nowy Zdrój AM-6. >>>> 
   06.09.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów informacje dot. wszczęcia drugiego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Harcerskiej 4 >>>>
   06.09.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów informacje  dot.  wszczęcia drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Sportowej 6, 7 i 9 >>>>
   06.09.2005  - Zamieszczono uchwały Rady Miejskiej od nr XXXIV/246/2005 do nr XXXIV/249/2005 podjęte dnia 30 sierpnia 2005 roku >>>>
   06.09.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. otwartego konkursu ofert >>>> 
   06.09.2005  - Zamieszczono w bloku Gospodarka w dziale Budżet uchwałę nr XXXIV/246/2005 dot. zmian w budżecie >>>> 
   08.09.2005 - Zamieszczono na stronie głównej informacje Burmistrza Miasta dot. wyniku przetargów z 2 września 2005 r >>>>
   08.09.2005 - Zamieszczono na stronie głównej informacje Burmistrza Miasta dot.  wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste >>>>
   08.09.2005 - Zamieszczono sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta przedstawione na sesji w dniu 30 sierpnia 2005 r. >>>>
   12.09.2005 - Zamieszczono na stronie głównej w bloku Wybory 2005 informacje dot. możliwości dopisywania sie do spisu wyborców na wniosek wyborcy >>>>
   12.09.2005 -Usunięto ze strony głównej obwieszczenie Burmistrz Miasta Polanica Zdrój dot. wszczęcia postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące budowę sieci elektroenergetycznej stanowiącej ochronę antykorozyjną gazociągu średniego ciśnienia w obrębie ul. J. Kilińskiego - Bursztynowa w Polanicy Zdroju. >>>>
   13.09.2005 - Zamieszczono ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta dot . wszczęcia drugiego przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont nawierzchni alei parkowej od pomnika A. Mickiewicza do ul. Ogrodowej” >>>>
   13.09.2005 - Zamieszczono na stronie głównej w bloku Wybory 2005 informacje dot. składu obwodowych komisji wyborczych >>>>
   14.09.2005 - Zamieszczono na stronie głównej obwieszczenie  dot. zakończenia  postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące budowę kanalizacji deszczowej dla odwodnienia części ulicy Stefana Żeromskiego i Bolesława Prusa >>>>
   16.09.2005 - Zamieszczono na stronie głównej obwieszczenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot.  wszczęcia postępowanie lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej II etap - obręb Nowy Wielisław, miasto Polanica Zdrój. >>>>
   16.09.2005 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot.  trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Sportowej 6, 7 i 9 >>>>
   22.09.2005 - Zamieszczono na stronie głównej informacje Burmistrza Miasta dot.  wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste >>>>
   26.09.2005 -Zamieszczono na stronie głównej informacje Burmistrza Miasta dot. pierwszego przetargiu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Kłodzkiej 2, stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 pow. 72,94 m2  >>>>
   26.09.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji informacje Burmistrza Miasta dot. wywieszenia na okres 21 dni listy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste >>>>
   26.09.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji informację dot. pomocy socjalnej  dla uczniów >>>>
   26.09.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji  informacje Burmistrza Miasta dot. wyniku przetargów z 2 września 2005 r >>>>
   26.09.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń obwieszczenie  dot. zakończenia  postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące budowę kanalizacji deszczowej dla odwodnienia części ulicy Stefana Żeromskiego i Bolesława Prusa >>>>
   28.09.2005 - Zamieszczono zadządzenia Burmistrza Miasta z m-ca sierpnia od nr 70/2005 do nr 77/2005 >>>>
   29.09.2005 - Zamieszczono na stronie głównej w bloku Wybory 2005 informacje dot. zasad udziału w głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2005 r. wyborców nigdzie nie zamieszkałych bądź przebywających czasowo poza miejscem stałego zamieszkania. >>>>
   29.09.2005 - Zamieszczono na stronie głównej obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw PKN ORLEN S.A >>>>
   03.10.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów ogłosznie przetargowe Burmistrza Miasta dot . wszczęcia drugiego przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont nawierzchni alei parkowej od pomnika A. Mickiewicza do ul. Ogrodowej” >>>>
   03.10.2005 - Zamieszczono ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. wyniku postepowania (unieważnienie przetargu z powodu nie złozenia ofert na zadanie pn.:- „Remont nawierzchni alei parkowej od pomnika A. Mickiewicza do ul. Ogrodowej”)  >>>>
   03.10.2005 - Zamieszczono ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta dot . wszczęcia trzeciego przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont nawierzchni alei parkowej od pomnika A. Mickiewicza do ul. Ogrodowej” >>>>
   05.10.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji informacje Burmistrza Miasta dot.  wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste >>>>
   05.10.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń obwieszczenie Burmistrz Miasta Polanica Zdrój dot.  wszczęcia postępowanie lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej II etap - obręb Nowy Wielisław, miasto Polanica Zdrój. >>>>
   05.10.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń oraz do działu Wyniki postępowań w bloku Gospodarka ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. wyniku postepowania (unieważnienie przetargu z powodu nie złozenia ofert na zadanie pn.:- „Remont nawierzchni alei parkowej od pomnika A. Mickiewicza do ul. Ogrodowej”)  >>>>
   05.10.2005 - Zamieszczono na stronie głównej informacje Burmistrza Miasta dot. wywieszenia na okres 21 dni listy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste >>>>
   05.10.2005 - Zamieszczono na stronie głównej obwiesczenie Burmistrza Miasta dot. wszczętego  postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej ERA zlokalizowanej na działce nr 4/1 AM-1 obręb Centrum Nowy Zdrój w Polanicy Zdroju. >>>>
   05.10.2005 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie Burmistrza Miasta dot.  wszczęcia przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 8 – ul. Sikorskiego w Polanicy Zdroju” >>>>
   10.10.2005 - Zamieszczono uchwały Rady Miejskiej od nr XXXV/250/2005 do nr XXXV/252/2005 podjęte dnia 27 września 2005 roku >>>>
   10.10.2005 - Zamieszczono w bloku Prawo lokalne w dziale Statut uzdrowiska nowy statut podjęty uchwałą nr XXXV/250/2005 w dniu 27 września 2005 roku >>>>
   10.10.2005 - Zamieszczono w bloku Gospodarka w dziale Budżet zmiany w budżecie gminy uchwalone na sesji nr XXXV/251/2005 w dniu 27 września 2005 roku >>>>
   10.10.2005 - Zamieszczono w bloku Prawo lokalne w dziale Zarządzenia Burmistrza zadządzenia Burmistrza Miasta z m-ca września od nr 78/2005 do nr 91/2005 >>>>
   11.10.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji informacje Burmistrza Miasta dot.  wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste >>>>
   11.10.2005 - Zamieszczono na stronie głównej blok o nazwie Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju gdzie umieszczono trzy informacje:
  -
  Kalendarz wyborczy dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej (plik pdf)
  -
  Informacje o liczbie wybieranych radnych podczas wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej (plik pdf)
  -
  Informacja o numerze i granicach obwodów głosowania podczas wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej (plik pdf) 
   14.10.2005 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie Burmistrza Miasta dot.
  wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji w Polanicy Zdroju (Inwestorem zadania jest Polska telefonia Cyfrowa, Spółka z o.o. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. ) >>>>
   17.10.2005 - Zamieszczono protokół nr XXXIV / 2005 z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2005 roku >>>>
   18.10.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów ogłosznie przetargowe Burmistrza Miasta dot. wszczęcia  trzeciego przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont nawierzchni alei parkowej od pomnika A. Mickiewicza do ul. Ogrodowej” >>>>
   18.10.2005 - Zamieszczono na stronie głównej informacje Burmistrza Miasta dot. wywieszenia na okres 21 wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste >>>>
   19.10.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji informacje Burmistrza Miasta dot. wywieszenia na okres 21 dni listy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste >>>>
   19.10.2005 - Zamieszczono ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta na
  drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Bystrzyckiej/ Tranzytowej, stanowiącej grunt nie zabudowany oznaczony numerem geodezyjnym 23 o pow. 3945 m2 >>>>
   19.10.2005 - Zamieszczono sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta przedstawione na sesji w dniu 27 września 2005 r. >>>>
   02.11.2005 - Usunięto ze strony głównej blok Wybory 2005 oraz umieszczone w tym bloku komunikaty dot. wyborów prezydenckch >>>> oraz dot. wyborów do sejmu i senatu >>>>
   02.11.2005 - Usunięto ze strony głownej ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji w Polanicy Zdroju (Inwestorem zadania jest Polska telefonia Cyfrowa, Spółka z o.o. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. ) >>>>
   02.11.2005 - Usunięto ze strony  głównej ogłoszenie Burmistrza Miasta dot.  wszczęcia przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 8 – ul. Sikorskiego w Polanicy Zdroju” >>>>
   02.11.2005 - Usunięto ze strony głównej obwiesczenie Burmistrza Miasta dot. wszczętego  postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej ERA zlokalizowanej na działce nr 4/1 AM-1 obręb Centrum Nowy Zdrój w Polanicy Zdroju. >>>>
   02.11.2005 - Usunięto ze strony głównej obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw PKN ORLEN S.A >>>>
   02.11.2005 - Usunięto ze strony głównej informacje Burmistrza Miasta dot. pierwszego przetargiu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Kłodzkiej 2, stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 pow. 72,94 m2  >>>>
   02.11.2005 - Usunięto ze strony głównej informacje Burmistrza Miasta dot. przetargiu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ulicy Bystrzyckiej/ Tranzytowej dz. nr 23 o pow. 3945 m2 >>>>
   02.11.2005 - Usunięto ze strony głównej ogłoszenie dot. rokowań nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Zdrojowej, stanowiącej działkę nr 115/6 o pow. 3,0358 ha obręb Nowy Zdrój AM-6. >>>> 
   08.11.2005 -  Zamieszczono ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta dot. wszczęcia przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Doświetlenie ulicy al. Jana Pawła II w Polanicy Zdroju na odcinku od ul. Krynicznej do istniejącego oświetlenia” >>>>
   08.11.2005 - Zamieszczono na stronie głównej w bloku o nazwie Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju obwieszczenie dot. zarejestrowanych list kandydatów na radnego podczas wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej >>>>
   10.11.2005 - Zamieszczono ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta dot. drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Kłodzkiej 2 >>>>
   10.11.2005 - Zamieszczono ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta dot. pierwszrgo przetargu ustnego ograniczonego, na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Traugutta 4 >>>>
   18.11.2005 - Zamieszczono na stronie głównej informację dot. wyników przetargów oraz rokowań >>>>
   21.11.2005 - Zamieszczono ogłoszenie przetargowe Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Polanicy-Zdroju, dot.  udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Wymiana istniejącej stolarki okiennej na okna z PCV z szybami zespolonymi ” >>>>
   22.11.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archwum informacji  informacje Burmistrza Miasta dot. wywieszenia na okres 21 wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste >>>>
   22.11.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój dot.  trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy-Zdroju przy ul. Sportowej 6, 7 i 9 >>>>
   22.11.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta na drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy-Zdroju przy ulicy Bystrzyckiej/ Tranzytowej, stanowiącej grunt nie zabudowany oznaczony numerem geodezyjnym 23 o pow. 3945 m2 >>>>
   23.11.2005 - Zamieszczono uchwały Rady Miejskiej od nr XXXVI/253/2005 do nr XXXVI/256/2005 podjęte dnia 27 października 2005 roku >>>>
   28.11.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta dot. wszczęcia przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Doświetlenie ulicy al. Jana Pawła II w Polanicy Zdroju na odcinku od ul. Krynicznej do istniejącego oświetlenia” >>>>
   28.11.2005 - Zamieszczono na stronie głownej informacje o wyniku postepowania  o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Doświetlenie ulicy al. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju” >>>>
   01.12.2005 - Usunięto ze strony głównej blok o nazwie Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju wraz z umieszczonymi w nim informacjami:
  - Kalendarz wyborczy dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej (plik pdf)
  -
  Informacje o liczbie wybieranych radnych podczas wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej (plik pdf)
  -
  Informacja o numerze i granicach obwodów głosowania podczas wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej (plik pdf)
   02.12.2005 -  Zamieszczono protokół nr XXXV/2005 z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 września 2005 roku. >>>>

   06.12.2005 - Zamieszczono ogłoszenie Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój na przetarg nieograniczony na prowadzenie bieżącej eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Polanica-Zdrój >>>>
   14.12.2005 - Zamieszczono ogłoszenie Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym terenów cmentarza komunalnego przy ul. Kłodzkiej w Polanicy-Zdroju oraz prowadzenie spraw związanych z pochówkiem zmarłych w latach 2006-2008”. >>>>
   14.12.2005 - Zamieszczono poprawiony wniosek o wydanie dowodu osobistego >>>>
   14.12.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta dot. drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Kłodzkiej 2 >>>>
   14.12.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta dot. pierwszrgo przetargu ustnego ograniczonego, na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Traugutta 4 >>>>
   15.12.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji  informację dot. wyników przetargów oraz rokowań >>>>
   15.12.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie przetargowe Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Polanicy-Zdroju, dot.  udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Wymiana istniejącej stolarki okiennej na okna z PCV z szybami zespolonymi ” >>>>
   23.12.2005 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń informacje o wyniku postepowania  o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Doświetlenie ulicy al. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju” >>>>
   30.12.2005 - Zamieszczono obwieszczenie Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój dot. zakończemnia postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej II etap w rejonie ulic: M. Reja, H. Sienkiewicza, T. Kościuszki, J. Wybickiego, J. Bema i K. Pułaskiego, miasto Polanica Zdrój, obręb Nowy Wielisław. >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2005-07-01 (1452 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·