Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 55/2005 do Nr 64/2005


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 55 /2005  z 27 czerwca 2005 roku

  w sprawie: określenia warunków zbycia nieruchomości w drodze drugiego przetargu

  treść tutaj >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 56 /2005  z 27 czerwca 2005 roku

  w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do zbycia

  treść tutaj >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 57 /2005  z 27 czerwca 2005 roku

  w sprawie:  przeznaczenia nieruchomości do 3-letniej dzierżawy

  treść tutaj >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 58 /2005  z 29 czerwca 2005 roku

  w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Polanic-Zdrój 

  treść tutaj >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 59 /2005  z 30 czerwca 2005 roku

  w sprawie:  przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze przetargu

  treść tutaj >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 60 /2005  z 30 czerwca 2005 roku

  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005

  treść tutaj >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 61 /2005  z 12 lipca 2005 roku

  w sprawie: przeznaczenia niewruchomości do zbycia

  treść tutaj >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62 /2005  z 12 lipca 2005 roku

  w sprawie:  przeznaczenia do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój

  treść tutaj >>>>
  załącznik nr 1 do powyższego zarządzenia >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 63 /2005  z 26 lipca 2005 roku

  w sprawie: przeznaczenia nieruchomośći do zbycia
  treść tutaj >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 64 /2005  z 28 lipca 2005 roku

  w sprawie:  przeznaczenia do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój

  treść tutaj >>>>
  załącznik nr 1 do powyższego zarządzenia >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2005-07-20 (895 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·