Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  INSTRUKCJA OBSŁUGI
  INSTRUKCJA  OBSŁUGI 


  BIULETYNU  INFORMACJI  PUBLICZNEJ  Zapraszamy użytkowników do zapoznania się z krótką instrukcją korzystania z zasobów Biuletynu Informacji Publicznej.

  Strona główna
  Zawiera ona menu główne, menu przedmiotowe oraz aktualne ogłoszenia.

  Menu przedmiotowe
  Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w prezentowanym Biuletynie, jest menu przedmiotowe. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny, po lewej stronie ekranu. Menu przedmiotowe podzielono na kilka działów tematycznych. Poszczególne działy zawierają odnośniki w postaci podkreślonych haseł.

  Po wskazaniu kursorem myszy takiego odnośnika, kursor przyjmuje postać charakterystycznej dłoni, aby przejść do wskazywanej kategorii należy wówczas przycisnąć lewy (komputery PC) przycisk myszy.

  Po prawej stronie ekranu znajdują się działy: BIP POLANICA ZDRÓJ, WZORY WNISKÓW, PORADNIK, BIP - informacje i Kto Online.

  W dziale BIP POLANICA ZDRÓJ znajdują się informacje dot. samej strony, między innymi: statystyka, niniejsza instrukcja obsługi oraz rejestr zmian.

  Rejestr zmian
  Rejestr zmian informuje o wszelkich zmianach na stronie Biuletynu, podaje: czego dotyczyła zmiana, kiedy została dokonana oraz zawiera odnośnik do strony, w której zmian dokonano. Wszelkie zmiany w treści stron BIP dokonuje tylko redaktor biuletynu.

  W dziale tematycznym WZORY WNIOSKÓW znajduje się odnośnik "wnioski do pobrania", po jego wskazaniu kursorem wyświetlana jest lista zawierająca tytuły wniosków, sam tytuł jest odnośnikiem kierującym do treści wybranego wniosku.

  Poradnik
  Tutaj będą zamieszczane informacje pomocne przy załatwianiu podstawowych spraw w Urzedzie.

  BIP - informacje
  Tutaj umieszczone są podstawowe informacje o Biuletynie, w tym:
       - założenia Biuletynu Informacji Publicznej
       - terminy realizacji
       - obowiązki podmiotów  
       -
  rozporządzenie MSWiA w sprawie BIP  
       -
  ustawa o dostepie do Informacji Publicznej  
       -
  ustawa o ochronie danych osobowych
       - ustawa o podpisie elektronicznym

  Kto Online
  Pod "WZORAMI WNIOSKÓW" znajduje się licznik, który podaje ilu użytkowników obecnie korzysta ze strony.

  Logo BIP
  W lewym, górnym rogu ekranu znajduje się logo BIP, poniżej umieszczono odnośnik z adresem ogólnopolskiej strony głównej biuletynu www.bib.gov.pl ,
  poniżej znajduje się także odnośnik do strony internetowej miasta Polanica Zdrój www.polanica.pl 

  Stopka
  Na każdej stronie Biuletynu Informacji Publicznej wyświetlana jest stopka, na której umieszczona jest informacja o dacie publikacji artukułu oraz ilości odsłon strony. Ponadto znajduje się tam odnośnik [wróć], którego kliknięcie powoduje powrót do ostatnio otwartej pozycji Biuletynu. 

  Wyszukiwarka
  W lewym dolnym rogu każdej strony Biuletynu widoczne jest pole wyszukiwarki. Poszukiwane hasło należy wpisać w pole i potwierdzić kliknięciem w przycisk szukaj. Jeżeli poszukiwane hasło złożone jest z kilku słów należy, w sposób naturalny, wpisać cały ciąg słów, oddzielając je spacjami. Nie należy obejmować wyrażeń cudzysłowami. W odpowiedzi wyświetlona zostanie lista znalezionych artykułów, zawierających poszukiwane słowo lub wyrażenie.

  Pobieranie danych
  Wszystkie informacje zawarte w Biuletynie mogą być zapisywane lub drukowane bezpośrednio ze strony, służy do tego menu główne umieszczone u góry każdej strony.


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-04-09 (4878 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·