Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  INFORMATOR BUDŻETOWY
  Gminy Polanica-Zdrój
  • Bilanse z wykonania budżetu na dzień 31.12.2018 r. >>>>

  • Sprawozdania za 2018 r. (do 30.09.2018 r.): Rb-27s, Rb-28s, Rb-NDS, Rb-Z, RbN

  • Sprawozdania za 2017 r.: Rb-27s, Rb-28s, Rb-NDS, Rb-ZRbN

  • Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Polanica-Zdrój w 2018 roku >>>>

  • Wykaz podmiotów spoza sektora finansów publicznych, którym ze środków publicznych została udzielona dotacja w roku 2018 >>>>

  • Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanica - Zdrój za I półrocze 2018 roku >>>>

  • Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Polanica-Zdrój w 2017 roku >>>>

  • Wykaz podmiotów spoza sektora finansów publicznych, którym ze środków publicznych została udzielona dotacja w roku 2017 >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za I kw. 2019 roku >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za 2018 rok >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za IV kw. 2018 roku >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za III kw. 2018 roku >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za II kw. 2018 roku >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za I kw. 2018 roku >>>>

  • Wykaz podmiotów spoza sektora finansów publicznych, którym ze środków publicznych została udzielona dotacja w roku 2016 >>>>

  • Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Polanica-Zdrój w 2016 roku >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za 2017 rok >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za IV kw. 2017 roku >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za III kw. 2017 roku >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za II kw. 2017 roku >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za I kw. 2017 roku >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za 2016 rok >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za IV kw. 2016 roku >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za III kw. 2016 roku >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za II kw. 2016 roku >>>>

  • Sprawozdania za 2015 r. : Rb-27s, Rb-28s,

  • Wykaz podmiotów spoza sektora finansów publicznych, którym ze środków publicznych została udzielona dotacja w roku 2015 >>>>

  • Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Polanica-Zdrój w 2015 roku >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za 2015 rok >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za I kw. 2016 roku >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za IV kw. 2015 roku >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za III kw. 2015 roku >>>>

  • Wykaz podmiotów spoza sektora finansów publicznych, którym ze środków publicznych została udzielona dotacja w roku 2014 >>>>

  • Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Polanica-Zdrój w 2014 roku >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za 2014 rok >>>>

  • Sprawozdania za I kw. 2015 r : Rb-27s, Rb-28s, Rb-NRb-NDS, Rb-Z

  • Wykonanie budżetu gminy za I kw. 2015 roku >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za II kw. 2015 roku >>>>

  • Sprawozdania za IV kw. 2014 r : Rb-27s, Rb-28s, Rb-NRb-NDS, Rb-Z

  • Wykonanie budżetu gminy za IV kw. 2014 roku >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za III kw. 2014 roku >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za II kw. 2014 roku >>>>

  • Wykaz podmiotów spoza sektora finansów publicznych, któym ze środków publicznych została udzielona dotacja w roku 2013 >>>>

  • Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Polanica-Zdrój w 2013 roku >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za 2013 rok >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za I kw. 2014 roku >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za IV kw. 2013 roku >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za III kw. 2013 roku >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za II kw. 2013 roku >>>>

  • Wykaz podmiotów spoza sektora finansów publicznych, któym ze środków publicznych została udzielona dotacja/pozyczka w roku 2012 >>>>

  • Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Polanica-Zdrój w 2012 roku >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za 2012 rok >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za I kw. 2013 roku >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za IV kw. 2012 roku >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za II kw. 2012 roku >>>> 

  • Wykonanie budżetu gminy za 2011 roku >>>>  

  • Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Polanica-Zdrój w 2011 roku >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za I kw. 2012 rok >>>> 

  • Wykonanie budżetu gminy za IV kw. 2011 rok >>>> 

  • Sprawozdania za III kw. 2011 r : Rb-27s, Rb-28s, Rb-NDS, Rb-Z

  • Wykonanie budżetu gminy za III kw. 2011 rok >>>> 

  • Wykonanie budżetu gminy za II kw. 2011 rok >>>> 

  • Wykonanie budżetu gminy za 2010 rok >>>> 

  • Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Polanica-Zdrój w 2010 roku >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za III kwartał 2010 roku >>>> 

  • Wykonanie budżetu gminy za II kwartał 2010 roku >>>> 

  • Wykonanie budżetu gminy za I kwartał 2010 roku >>>> 

  • Wykonanie budżetu gminy za 2009 rok >>>>  

  • Wykonanie budżetu gminy za II kwartał 2009 roku >>>> (PDF 22 KB)

  • Wykonanie budżetu gminy za I kwartał 2009 roku >>>> (PDF 82 KB)

  • Uchwała nr III-168/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2008 r >>>>

  • Wykonanie budżetu gminy za III kwartał 2008 roku >>>> (PDF 21 KB)

  • Wykonanie budżetu gminy za II kwartał 2008 roku >>>> (PDF 10 KB)

  • Wykonanie budżetu gminy za I kwartał 2008 roku >>>> (PDF 13 KB)

  • Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Polanica-Zdrój w 2008 roku >>>> (PDF 48 KB)

  • Wykonanie budżetu gminy za 2007 rok >>>> (PDF 23 KB )

  • Wykonanie budżetu gminy za III kwartał 2007 roku >>>> (PDF 73 KB)

  • Wykonanie budżetu gminy za III kwartał 2006 roku >>>> (PDF 53 KB)

  • Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Polanicy-Zdrój w 2006 roku >>>> (PDF 91 KB)

  • Wykonanie budżetu gminy za I kwartał 2006 roku >>>> (PDF 53 KB)

  • Wykonanie budżetu za 2005 rok >>>> (PDF 57 KB )

  • Informator budżetowy - 2005 rok >>>> (PDF 168KB)

  • Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku >>>> (PDF 155 KB)

  • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. >>>> (PDF 94 KB)


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2005-08-19 (7750 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·