Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr XXXV/250 /2005 - XXXV/252 /2005

  SESJA XXXV

  U C H W A Ł A   Nr XXXV/ 250 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 września 2005 r.

  W sprawie: Statutu Uzdrowiska Polanica-Zdrój >>>> (pdf 35 KB)

  załącznik do powyższej uchwały (Statut) >>>> (pdf 125 KB)
  Mapa nr 1 (obszar A) >>>> (jpg 108 KB)
  Mapa nr 2 (obszar B) >>>> (jpg 298 KB)
  Mapa nr 3 (obszar C) >>>> (jpg 379 KB)
  Mapa nr 4 (zagospodarowanie przestrzenne gminy) >>>> (jpg 345 KB)
  Mapa nr 5 (obszar górniczy) >>>> (jpg 352 KB)

  U C H W A Ł A   Nr XXXV/ 251 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 września 2005 r.

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005 >>>> (pdf 94KB)
  U C H W A Ł A   Nr XXXV/ 252 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 września 2005 r.

  W sprawie: zmiany nazwy „opłata miejscowa” na „opłatę uzdrowiskową” w Uchwale Nr XIV/99/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26.11.2003r. w spr. ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. >>>> (pdf 86 KB)

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2005-10-10 (767 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·