Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 78/2005 do Nr 91/2005


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 78 /2005  z 5 września 2005 roku

  w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica-Zdrój
  treść tutaj >>>>
  załącznik nr 1 do powyższego zarządzenia >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 79 /2005  z 9 września 2005 roku

  w sprawie: powołania Komisji do oceny efektywności wykonanego drenażu na terenie nieruchomości przy ul. Staffa 17 w Polanicy Zdroju.
  treść tutaj >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 80 /2005  z 9 września 2005 roku

  w sprawie: opracowania założeń do Strategii Rozwoju Gminy.
  treść tutaj >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 81 /2005  z 13 września 2005 roku

  w sprawie: określenie warunków zbycia nieruchomości w drodze przetargu i rokowań
  treść tutaj >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 82 /2005  z 15 września 2005 roku

  w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
  treść tutaj >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 83 /2005  z 15 września 2005 roku

  w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica-Zdrój
  treść tutaj >>>>
  załącznik nr 1 do powyższego zarządzenia >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 84 /2005  z 20 września 2005 roku

  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005.
  treść tutaj >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 85 /2005  z 20 września 2005 roku

  w sprawie: określenie warunków zbycia nieruchomości w drodze przetargu
  treść tutaj >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 86 /2005  z 26 września 2005 roku

  w sprawie: rezygnacji z pierwokupu
  treść tutaj >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 87 /2005  z 27 września 2005 roku

  w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do zbycia
  treść tutaj >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 88 /2005  z 27 września 2005 roku

  w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica-Zdrój
  treść tutaj >>>>
  załącznik nr 1 do powyższego zarządzenia >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 89 /2005  z 29 września 2005 roku

  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005.
  treść tutaj >>>>
  załącznik nr 1 do powyższego zarządzenia >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 90 /2005  z 30 września 2005 roku

  w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie hipoteki
  treść tutaj >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 91 /2005  z 30 września 2005 roku

  w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy
  treść tutaj >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2005-10-10 (1000 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·