Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Referat finansowy
  wersja ARCHIWALNA od stycznia 2018 r.
  1. RF/ 01 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA WNIOSEK PODATNIKA
  O     Formularz 13/RF -zaświadczenie potwierdzające uregulowanie opłat

  2. RF/ 02 WYDAWANIE DECYZJI DOTYCZĄCYCH ULG W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH NA WNIOSEK PODATNIKA (UMORZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI)

  3. RF/ 03 WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI Z KSIĘGI WIECZYSTEJ
            O     Formularz 19/RF - Wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

  4. RF/ 04 UDZIELENIE 50-PROC.OBLIGATORYJNEJ BONIFIKATY OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU-PRZEZNACZONE I WYKORZYSTANE NA CELE MIESZKANIOWE
            O   Formularz 18/RF - WNIOSEK DO  BURMISTRZA  GMINY   POLANICA - ZDRÓJ o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego na rok 2017

  Formularz 18/RF - WNIOSEK DO  BURMISTRZA  GMINY   POLANICA - ZDRÓJ o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego na rok 2016

  Formularz 18/RF - WNIOSEK DO  BURMISTRZA  GMINY   POLANICA - ZDRÓJ o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego na rok 2015 (archiwalny od 01.05.2015)

  RF/ 04 UDZIELENIE 50-PROC.OBLIGATORYJNEJ BONIFIKATY OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU-PRZEZNACZONE I WYKORZYSTANE NA CELE MIESZKANIOWE
            O    Formularz 18/RF - WNIOSEK DO  BURMISTRZA  GMINY   POLANICA - ZDRÓJ ,  W  SPRAWIE  UDZIELENIA   50-PROC.   OBLIGATORYJNEJ   BONIFIKATY  OPŁATY  ROCZNEJ  Z  TYTUŁU  UŻYTKOWANIA  WIECZYSTEGO GRUNTU – PRZEZNACZONE I  WYKORZYSTYWANE NA CELE MIESZKANIOWE – ZA  ROK  2013 (archiwalny od 01.04.2013)
  -wniosek archiwalny za 2012 rok >>>>

  Karty usług RF-DG 05-06 oraz 07 dot. ewidencji działalności gospodarczej są nieaktualne.
  Informacje aktualne dotyczące działalnosci gospodarczej są dostepne na stronie
  http://prod.ceidg.gov.pl/ link bezpośredni do najważniejszych informacji jest tutaj >>>>
  WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ tj. formularz CEIDG-1 z załącznikami do pobrania tutaj >>>> 
  PORTALE DORADZAJĄCE PRZY REJESTRACJI FIRMY >>>>
  5. 6. RF-DG/ 05-06
  - WPIS LUB ZMIANA WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCIGOSPODARCZEJ
  - INFORMACJA O WZNOWIENIU LUB ZAWIESZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  7. RF-DG/ 07 WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Formularz  EDG-1 wspólny dla kart usług RF-DG: 05-06, 07
  Instrukcja wypełnienia wniosku EDG-1  

  8. RF/ 08 WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  O    Formularz 12/RF - Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  O   Formularz 20/RF - Oświadczenie - obowiązujący od 01.01.2017

  O   Formularz 20/RF - Oświadczenie (archiwalny od 31.12.2016)
  O   Formularz 20/RF - Oświadczenie (archiwalny od 31.12.2015)


      
  9. RF/ 09 REJESTRACJA INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH  USŁUGI HOTELARSKIE (OŚRODKI WCZASOWE, POKOJE GOŚCINNE).

  10. RF/10 WYDAWANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ.
            O     Formularz 17/RF - Wniosek o wydanie / zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
             

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2006-01-05 (4761 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·