Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr XXXVII/257 /2005 - XXXVII/269 /2005

  SESJA XXXVII

  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 257 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r.

  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 258 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r.

  w sprawie określenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości. >>>>

  Załączniki do powyższej uchwały:
  załącznik nr 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI >>>>
  załącznik nr 2 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY >>>>
  załącznik nr 3 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY >>>>
  załącznik nr 4 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI >>>>
  załącznik nr 5 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO >>>>
  załącznik nr 6 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 259 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r.

  w sprawie określenia cen skupu 1 q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 260 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r.

  w sprawie określenia ceny sprzedaży 1m3 drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 261 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r.

  w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 262 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r.

  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 263 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r.

  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 264 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r.

  w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 265 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/215/2005 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 stycznia 2005 roku >>>>

  załącznik do powyższej uchwały >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 266 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r.

  w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 267 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r.

  w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie miasta na rok 2005 >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 268 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 listopada 2005 r.

  w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/164/2004 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 12 października 2004 r. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 269 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 listopada 2005 r.

  w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju zs. w Polanicy-Zdroju oraz w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przeznaczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju oraz przejęcia należności i zobowiązań oraz w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wniesienia aportu >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2006-01-06 (901 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·