Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr XXXIX/273 /2005 - XXXIX/283 /2005

  SESJA XXXIX

  UCHWAŁA   Nr XXXIX/ 273 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.

  w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Polanicy - Zdroju >>>>
  załącznik do powyższej uchwały:
  strona tytułowa Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszatów Miejskich >>>>
  Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Polanicy - Zdroju >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXXIX/ 274 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005 >>>>

  Załączniki do powyższej uchwały:
  zał. nr 1 Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji przez gminę Polanica-Zdrój w  2005 roku >>>>
  zał. nr 2 >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXXIX/ 275 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.

  w sprawie zmiany Uchwały nr XXXXVI/255/2005 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Polanica Zdrój oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXIX/ 276 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.

  w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2005 roku w budżecie miasta >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXIX/ 277 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.

  w sprawie budżetu gminy na 2006 rok >>>>
  Załączniki do powyższej uchwały:
  załaczniki nr 1 oraz nr 1A >>>>
  załączniki nr 2 oraz nr 2A >>>>
  załączniki nr 2B, 3, 5, 6, 7, 8, 8A >>>>
  załącznik nr 4 >>>>
  załącznik nr 7A >>>>
  załącznik nr 7B >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXXIX/ 278 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.

  w sprawie ustalenia wartości punktu i najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Polanica - Zdrój. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXIX/ 279 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.

  w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania, warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych - na rok 2006. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXIX/ 280 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.

  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXIX/ 281 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/264/2005 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22.11.2005r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXIX/ 282 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr I/3/2002 z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia składów osobowych oraz wyboru Przewodniczących tych Komisji. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXIX/ 283 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.

  w sprawie przedłużenia terminu likwidacji Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju zs. w Polanicy-Zdroju. >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2006-02-14 (864 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·