Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały z 2006 roku
  Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
  Uchwały Nr XL /284/ 2006 -XL /292/ 2006

  Uchwały Nr XLI / 292/ 2006 -XLI /296/ 2006

  Uchwały Nr XLII / 297/ 2006 -XLII /310/ 2006

  Uchwała Nr XLIII / 311/ 2006

  Uchwały Nr XLIV / 312/ 2006 -XLIV /316/ 2006

  Uchwały Nr XLV / 317/ 2006 -XLV /324/ 2006

  Uchwały Nr XLVI / 325/ 2006 -XLVI /331/ 2006 

  Uchwały Nr XLVII / 332/ 2006 -XLVII /335/ 2006 

  Uchwały Nr XLVIII / 336/ 2006 -XLVIII /343/ 2006   Kadencja 2006-2010

  Uchwały Nr I / 1/ 2006 -I / 3/ 2006 

  Uchwały Nr II / 4/ 2006 -II  /7/ 2006 

  Uchwały Nr III / 8/ 2006 -III  /10/ 2006   SESJA XL

  UCHWAŁA   Nr XL/ 284 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2006 r.

  w sprawie uchwalenia Planów Pracy Komisji Rady Miejskiej. >>>>

  UCHWAŁA   Nr XL/ 285 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2006 r.

  w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej. >>>>

  UCHWAŁA   Nr XL/ 286 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2006 r.

  w sprawie planu sprzedaży nieruchomości na rok 2006. >>>>

  UCHWAŁA   Nr XL/ 287 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2006 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. >>>>

  UCHWAŁA   Nr XL/ 288 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2006 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu mieszkalnego >>>>

  UCHWAŁA   Nr XL/ 289 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2006 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/277/2005 Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju >>>>

  Załączniki do powyższej uchwały:
  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>
  załącznik nr 3 >>>>
  załącznik nr 4,5 >>>>
  UCHWAŁA   Nr XL/ 290 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2006 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII / 216 / 2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta Polanica-Zdrój na lata 2004 - 2008 >>>>

  załącznik nr 1 do powyższej uchwały >>>>
  UCHWAŁA   Nr XL/ 291 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2006 r.

  w sprawie ustalenia wysokości dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta >>>>
  UCHWAŁA   Nr XL/ 292 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2006 r.

  w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój >>>>
   
  SESJA XLI

  UCHWAŁA   Nr XLI/ 293 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2006 r.

  w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marii Zwierzyńskiej na działalność Burmistrza Miasta. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLI/ 294 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2006 r.

  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. >>>>

  załącznik do powyższej uchwały >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLI/ 295 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2006 r.

  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok. >>>>

  załącznik do powyższej uchwały >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLI/ 296 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2006 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006 >>>>

  SESJA XLII

  UCHWAŁA   Nr XLII/ 297 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 marca 2006 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Włodzimierza Plebanka na działalność Burmistrza Miasta Polanica – Zdrój i Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLII/ 298 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 marca 2006 r.
  w sprawie uchwalenia Tymczasowego Statutu Uzdrowiska Polanica-Zdrój >>>>
  załącznik do powyższej uchwały (tymczasowy statut) >>>>
  załącznik nr 1 do statutu tymczasowego >>>>
  załącznik nr 2 do statutu tymczasowego >>>>
  załącznik graficzny nr 1 do statutu tymczasowego >>>>
  załącznik graficzny nr 2 do statutu tymczasowego >>>>
  załącznik graficzny nr 3 do statutu tymczasowego >>>>
  załącznik graficzny nr 4 do statutu tymczasowego >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLII/ 299 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 marca 2006 r.
  w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej >>>>
  załącznik nr 1 do powyższej uchwały >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLII/ 300 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 marca 2006 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006 >>>>
  załącznik nr 1 do powyższej uchwały >>>>
  załącznik nr 2 do powyższej uchwały >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLII/ 301 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 marca 2006 r.
  w sprawie powołania Gminnej Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Polanicy - Zdroju. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLII/ 302 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 marca 2006 r.
  w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Polanica - Zdrój >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLII/ 303 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 marca 2006 r.
  w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Polanica - Zdrój >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLII/ 304 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 marca 2006 r.
  w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Polanica - Zdrój >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLII/ 305 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 marca 2006 r.
  w sprawie przyznania medalu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA „POLANICA - ZDRÓJ” >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLII/ 306 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 marca 2006 r.
  w sprawie przyznania medalu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA „POLANICA - ZDRÓJ” >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLII/ 307 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 marca 2006 r.
  w sprawie przyznania medalu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA „POLANICA - ZDRÓJ” >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLII/ 308 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 marca 2006 r.
  w sprawie przyznania medalu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA „POLANICA - ZDRÓJ” >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLII/ 309 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 marca 2006 r.
  w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Polanica - Zdrój >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLII/ 310 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 marca 2006 r.
  w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Polanica - Zdrój >>>>

  SESJA XLIII

  UCHWAŁA   Nr XLIII/311 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 kwietnia 2006 r.

  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. >>>>

  SESJA XLIV

  UCHWAŁA   Nr XLIV/312 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 maja 2006 r.

  w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. >>>>

  załącznik do wyżej wymienionej uchwały >>>>

  UCHWAŁA   Nr XLIV/313 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 maja 2006 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006 >>>>

  załącznik nr 1 oraz nr 2 do wyżej wymienionej uchwały >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLIV/314 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 maja 2006 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/277/2005 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLIV/315 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 maja 2006 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XLII/299/2006 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLIV/316 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 maja 2006 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XLII/300/2006 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju >>>>
  SESJA XLV

  UCHWAŁA   Nr XLV/317 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 czerwca 2006 r.

  w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Polanica – Zdrój >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLV/318 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 czerwca 2006 r.

  w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Polanica – Zdrój >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLV/319 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 czerwca 2006 r.

  w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Polanica – Zdrój >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLV/320 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 czerwca 2006 r.

  w sprawie w sprawie przyznania medalu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA POLANICA - ZDRÓJ” >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLV/321 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 czerwca 2006 r.

  w sprawie w sprawie przyznania medalu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA POLANICA - ZDRÓJ” >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLV/322 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 czerwca 2006 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006 >>>>
  załącznik nr 1 do powyższej uchwały >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLV/323 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 czerwca 2006 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/286/2006 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2006 roku >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLV/324 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 czerwca 2006 r.

  w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Polanica-Zdrój” na lata 2006 – 2020 >>>>

  załącznik do powyższej uchwały >>>>
  SESJA XLVI

  UCHWAŁA   Nr XLVI/325 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 sierpnia 2006 r.

  w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Włodzimierza Plebanka na działalność Burmistrza Miasta Polanica – Zdrój >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLVI/326 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 sierpnia 2006 r.

  w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2006 roku. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLVI/327 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 sierpnia 2006 r.

  w sprawie uchwalenia Planów Pracy Komisji Rady Miejskiej. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLVI/328 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 sierpnia 2006 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006 >>>>
  załączniki do powyższej uchwały >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLVI/329 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 sierpnia 2006 r.

  w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanica-Zdrój za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLVI/330 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 sierpnia 2006 r.

  w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Polanicy-Zdroju >>>>
  załącznik do powyższej uchwały >>>>

  UCHWAŁA   Nr XLVI/331 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 sierpnia 2006 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/286/2006 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2006 roku >>>>

  SESJA XLVII

  UCHWAŁA   Nr XLVII/332 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 września 2006 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006 >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLVII/333 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 września 2006 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/286/2006 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2006 roku >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLVII/334 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 września 2006 r.

  w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przeznaczonych do wydania w roku 2007 na terenie Gminy Miejskiej Polanica – Zdrój >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLVII/335 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 września 2006 r.

  w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. >>>>

  SESJA XLVIII

  UCHWAŁA  Nr XLVIII/336 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 24 października 2006 r.

  w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój >>>>

  załącznik nr 1 do powyższej uchwały >>>>
  UCHWAŁA  Nr XLVIII/337 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 24 października 2006 r.

  w sprawie  uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój >>>>

  Elementy załącznika nr 1 do powyższej uchwały:
  - studium strony tytyłowe >>>>
  - studium synteza >>>>
  - studium tom I >>>>
  - studium tom II >>>> 
  - studium tom II - skan podpisanego oryginału umieszczony dnia 10.12.2009 ze względu na rozbieżności w numeracji akapitów względem pliku pdf utworzonego przez eksport bezpośredni z formatu doc do pdf >>>>

  Załączniki graficzne do studium:
  - studium >>>>
  - uwarunkowania infrastruktury technicznej >>>>
  - uwarunkowania przyrodnicze >>>>
  - uwarunkowania - schemat komunikacji >>>>
  - uwarunkowania - środowisko kulturowe >>>>
  - uwarunkowania - stan istniejący >>>>
  - uwarunkowania - struktura własności >>>>
  - uwarunkowania uzdrowiskowe >>>>
  UCHWAŁA  Nr XLVIII/338 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 24 października 2006 r.

  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej >>>>

  załącznik nr 1 do powyższej uchwały >>>>
  UCHWAŁA  Nr XLVIII/339 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 24 października 2006 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006 >>>>

  załącznik nr 1 do powyższej uchwały >>>>
  załącznik nr 2 do powyższej uchwały >>>>
  UCHWAŁA  Nr XLVIII/340 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 24 października 2006 r.

  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Polanicy-Zdroju. >>>>
  UCHWAŁA  Nr XLVIII/341 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 24 października 2006 r.

  w sprawie ustalenia wartości punktu i najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Polanica - Zdrój. >>>>
  UCHWAŁA  Nr XLVIII/342 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 24 października 2006 r.

  w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania, warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych - na rok 2007. >>>>
  UCHWAŁA  Nr XLVIII/343 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 24 października 2006 r.

  w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/108/2003 Rady Miejskiej w Polanicy– Zdroju z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Polanicy – Zdroju. >>>>

   
  Kadencja 2006-2010

  SESJA I
  UCHWAŁA   Nr I /1 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 listopada 2006 r.

  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej >>>>
   UCHWAŁA   Nr I /2 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 listopada 2006 r.

  w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/211/2004 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości. >>>>

  uzasadnienie >>>>
  UCHWAŁA   Nr I /3 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 listopada 2006 r.

  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/257/2005 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. >>>>

  uzasadnienie >>>>
  SESJA II

  UCHWAŁA   Nr II/4 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 4 grudnia 2006 r.

  w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru Przewodniczącego Komisji. >>>>
  UCHWAŁA   Nr II/5 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 4 grudnia 2006 r.

  w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia składów osobowych oraz wyboru Przewodniczących tych Komisji. >>>>
  UCHWAŁA   Nr II/6 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 4 grudnia 2006 r.

  w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej >>>>
  UCHWAŁA   Nr II/7 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 4 grudnia 2006 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006 >>>>

  sprostowanie >>>>

  SESJA III


   

  UCHWAŁA   Nr III/ 8 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 grudnia 2006 r.
  w sprawie uchwalenia zakresów działania stałych Komisji Rady Miejskiej. >>>> 

  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>
  załącznik nr 3 >>>>
  załącznik nr 4 >>>>
  załącznik nr 5 >>>>

  UCHWAŁA   Nr III/ 9 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 grudnia 2006 r.
  w sprawie uchwalenia Planów Pracy Komisji Rady Miejskiej. >>>> 

  załącznik nr 1,2,3,4,5 >>>>
  załącznik nr 6 >>>>

  UCHWAŁA   Nr III/ 10 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 grudnia 2006 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006. >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2006-02-16 (3446 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·