Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr XL/284/2006-XL/292/2006

  SESJA XL

  UCHWAŁA   Nr XL/ 284 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2006 r.

  w sprawie uchwalenia Planów Pracy Komisji Rady Miejskiej. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XL/ 285 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2006 r.

  w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej. >>>>

  UCHWAŁA   Nr XL/ 286 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2006 r.

  w sprawie planu sprzedaży nieruchomości na rok 2006. >>>>

  UCHWAŁA   Nr XL/ 287 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2006 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. >>>>

  UCHWAŁA   Nr XL/ 288 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2006 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu mieszkalnego >>>>

  UCHWAŁA   Nr XL/ 289 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2006 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/277/2005 Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju >>>>

  Załączniki do powyższej uchwały:
  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>
  załącznik nr 3 >>>>
  załącznik nr 4,5 >>>>

  UCHWAŁA   Nr XL/ 290 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2006 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII / 216 / 2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta Polanica-Zdrój na lata 2004 - 2008 >>>>

  załącznik nr 1 do powyższej uchwały >>>>

  UCHWAŁA   Nr XL/ 291 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2006 r.

  w sprawie ustalenia wysokości dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta >>>>

  UCHWAŁA   Nr XL/ 292 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2006 r.

  w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój >>>>

   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2006-02-16 (921 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·