Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 99/2005 do Nr 108/2005
  listopad

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 99 /2005  z  3 listopada 2005 roku

  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005. >>>>
  załącznik nr 1 do powyższego zarządzenia >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 100 /2005  z 4 listopada 2005 roku

  w sprawie: powołania Obwodowej Komisji Wyborczej. >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 101 /2005  z 7 listopada 2005 roku

  w sprawie: określenie warunków zbycia nieruchomości w drodze przetargu >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 102 /2005  z 7 listopada 2005 roku

  w sprawie: ustalenie wysokości opłat z tytułu dierżawy gruntów gminnych na cele rolne. >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 103 /2005  z 9 listopada 2005 roku

  w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Festiwalu Szachowego im. Akiby Rubinstejna >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 104 /2005  z 10 listopada 2005 roku

  w sprawie: uruchomienia procedury przetargowej i Powołania Komisji Przetargowej >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 105 /2005  z 28 listopada 2005 roku

  w sprawie: przekazania wypozażenia >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 106 /2005  z 30 listopada 2005 roku

  w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica-Zdrój >>>>

  załącznik nr 1 >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 107 /2005  z 30 listopada 2005 roku

  w sprawie: przeznaczenia nieruchomośći do dzierżawy >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 108 /2005  z 30 listopada 2005 roku

  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005. >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2006-02-20 (841 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·