Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Budżet na 2006 rok


  UCHWAŁA   Nr XXXIX/ 277 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.

  w sprawie budżetu gminy na 2006 rok >>>>
  Załączniki do powyższej uchwały:
  załaczniki nr 1 oraz nr 1A >>>>
  załączniki nr 2 oraz nr 2A >>>>
  załączniki nr 2B, 3, 5, 6, 7, 8, 8A >>>>
  załącznik nr 4 >>>>
  załącznik nr 7A >>>>
  załącznik nr 7B >>>>

  UCHWAŁA   Nr XLI/ 296 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2006 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006 >>>>

   UCHWAŁA   Nr XLII/ 299 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 marca 2006 r.

  w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej >>>>
  załącznik nr 1 do powyższej uchwały >>>>

  UCHWAŁA   Nr XLII/ 300 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 marca 2006 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006 >>>>
  załącznik nr 1 do powyższej uchwały >>>>
  załącznik nr 2 do powyższej uchwały >>>>

  UCHWAŁA   Nr XLIV/313 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 maja 2006 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006 >>>>

  załącznik nr 1 oraz nr 2 do wyżej wymienionej uchwały >>>>

  UCHWAŁA   Nr XLIV/314 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 maja 2006 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/277/2005 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju >>>>

  UCHWAŁA   Nr XLIV/315 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 maja 2006 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XLII/299/2006 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju >>>>

  UCHWAŁA   Nr XLIV/316 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 maja 2006 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XLII/300/2006 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju >>>>

  UCHWAŁA   Nr XLV/322 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 czerwca 2006 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006 >>>>
  załącznik nr 1 do powyższej uchwały >>>>

   UCHWAŁA   Nr XLVI/328 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 sierpnia 2006 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006 >>>>
  załączniki do powyższej uchwały >>>>

  UCHWAŁA   Nr XLVI/329 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 sierpnia 2006 r.

  w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanica-Zdrój za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze >>>>
  UCHWAŁA   Nr XLVI/329 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 sierpnia 2006 r.
  UCHWAŁA   Nr XLVI/329 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 sierpnia 2006 r.

  UCHWAŁA   Nr XLVII/332 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 września 2006 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006 >>>>

  UCHWAŁA   Nr XLVIII/339 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 24 października 2006 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006 >>>>

  załącznik nr 1 do powyższej uchwały >>>>
  załącznik nr 2 do powyższej uchwały >>>>

  UCHWAŁA   Nr II/7 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 4 grudnia 2006 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006 >>>>

  sprostowanie >>>>

  UCHWAŁA   Nr III/ 10 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 grudnia 2006 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006. >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2006-03-08 (1520 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·