Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Podatki i opłaty 2006 rok


  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 257 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r.

  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 258 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r.

  w sprawie określenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości. >>>>

  Załączniki do powyższej uchwały:
  załącznik nr 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI >>>>
  załącznik nr 2 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY >>>>
  załącznik nr 3 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY >>>>
  załącznik nr 4 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI >>>>
  załącznik nr 5 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO >>>>
  załącznik nr 6 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 259 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r.

  w sprawie określenia cen skupu 1 q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 260 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r.

  w sprawie określenia ceny sprzedaży 1m3 drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 261 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r.

  w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 262 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r.

  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 263 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r.

  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXVII/ 264 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r.

  w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXVIII/ 270 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 14 grudnia 2005 r.

  w sprawie zatwierdzenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne w Polanicy-Zdroju. >>>>

  załączniki nr 1,2 oraz 3 do powyższej uchwały >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXXVIII/ 271 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 14 grudnia 2005 r.

  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków >>>> 

   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2006-03-13 (1777 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·