Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  SPRAWY MELDUNKOWE
  Referat d/s Obywatelskich
  1. SO/01 ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

  2. SO/02 ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY DO 2 MIESIĘCY

  3. SO/03 ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 2 MIESIĄCE

  4. SO/04 WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO

  5. SO/05 WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO PONAD 2 MIESIĄCE

  6. SO/06 ZAMELDOWANIE I WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

  7. SO/07 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI

  8. SO/08 ZAŚWIADCZENIE - PRZETWARZANE DANE W ZBIORZE MELDUNKOWYM

  9. SO/09 UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORÓW MELDUNKOWYCH

  10. SO/10 WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW /OBYWATELA POLSKIEGO/

  11. SO/11 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA  Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”).
   
  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. >>>>
  Dodano 28.05.2018 r.

   
   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2006-04-18 (4393 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·