Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  SPRAWY OBYWATELSKIE
  Referat d/s Oświaty (strona nieaktualna od dnia 05.04.2016 r.)  Aktualna wersja strony tutaj >>>>

  1
  . OŚ/1  Wydanie dowodu osobistego osobie, która ukończyła 18 lat. 


  2. OŚ/2  Wydanie dowodu osobistego osobie małoletniej.
  - wniosek o wydanie dowodu osobistego do pobrania >>>> nieaktualny od dnia 05.04.2016 r
  - obowiązki osoby posiadającej dowód osobisty >>>>


  3. OŚ/3  Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu osobistego.

  4. OŚ/4 Wydawanie paszportów - z chwilą produkcji paszportów biometrycznych - sprawy  paszportowe  prowadzone są  wyłącznie przez Urzędy Wojewódzkie. Mieszkańcy Polanicy – Zdroju mogą składać wnioski paszportowe w: 
  Urzędzie Wojewódzkim w Wałbrzychu (delegatura),  ul.  Słowackiego  23 a
      informacja  paszportowa  -  tel. 074-84-94-001,  074-84-94-003
  Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu,  plac  Powstańców  Warszawy  1
        informacja  paszportowa  -  tel.  071-340-61-45,    071-340-60-58  -  całodobowa  infolinia


  5OŚ/5  Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Polanicy–Zdroju.

  6./7. Usługi OŚ/06 i OŚ/07 dotyczące spraw wojskowych - karty nieaktualne w związku z zaniechaniem poboru do odbywania zasadniczej służby wojskowej i tworzeniem armii zawodowej.


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2006-04-18 (4356 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·