Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr XLVIII/336/2006-XLVIII/343/2006
   


  SESJA XLVIII

  UCHWAŁA  Nr XLVIII/336 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 24 października 2006 r.

  w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój >>>>

  załącznik nr 1 do powyższej uchwały >>>>
  UCHWAŁA  Nr XLVIII/337 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 24 października 2006 r.

  w sprawie  uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój >>>>

  Elementy załącznika nr 1 do powyższej uchwały:
  - studium strony tytyłowe >>>>
  - studium synteza >>>>
  - studium tom I >>>>
  - studium tom II >>>> 
  - studium tom II - skan podpisanego oryginału umieszczony dnia 10.12.2009 ze względu na rozbieżności w numeracji akapitów względem pliku pdf utworzonego przez eksport bezpośredni z formatu doc do pdf >>>>

  Załączniki graficzne do studium:
  - studium >>>>
  - uwarunkowania infrastruktury technicznej >>>>
  - uwarunkowania przyrodnicze >>>>
  - uwarunkowania - schemat komunikacji >>>>
  - uwarunkowania - środowisko kulturowe >>>>
  - uwarunkowania - stan istniejący >>>>
  - uwarunkowania - struktura własności >>>>
  - uwarunkowania uzdrowiskowe >>>>
  UCHWAŁA  Nr XLVIII/338 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 24 października 2006 r.

  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej >>>>

  załącznik nr 1 do powyższej uchwały >>>>
  UCHWAŁA  Nr XLVIII/339 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 24 października 2006 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006 >>>>

  załącznik nr 1 do powyższej uchwały >>>>
  załącznik nr 2 do powyższej uchwały >>>>
  UCHWAŁA  Nr XLVIII/340 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 24 października 2006 r.

  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Polanicy-Zdroju. >>>>
  UCHWAŁA  Nr XLVIII/341 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 24 października 2006 r.

  w sprawie ustalenia wartości punktu i najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Polanica - Zdrój. >>>>
  UCHWAŁA  Nr XLVIII/342 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 24 października 2006 r.

  w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania, warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych - na rok 2007. >>>>
  UCHWAŁA  Nr XLVIII/343 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 24 października 2006 r.

  w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/108/2003 Rady Miejskiej w Polanicy– Zdroju z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Polanicy – Zdroju. >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2006-12-29 (7705 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·