Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Rada Miejska 2006-2010

  R A D A   M I E JS K A   w   P O L A N I C Y - Z D R O J U

  Nazwisko i imię Wiek -
  Avenarius Maria Teresa 53 -
  Bachry Jolanta Stanisława 58 -
  Bilan Zbigniew
  Z-ca Przewodniczącej
  43 -
  Biskupski Tadeusz Mirosław 50 -
  Gowsz Krystyna Teresa 60 -
  Jellin Mateusz 24 -
  Jzienicka-Wytyczak Krystyna 71 -
  Kostyra Halina 54 -
  Krawczyk Jadwiga 46 -
  Leś Przemysław 25 -

  Ptaszek Magdalena          
  Przewodnicząca

  33 -
  Stępek Andrzej 62 -
  Szwed Józef 49 -
  Szymański Roman 59 -
  Winiarz Mariusz 36 -

  Patrz także: 

 • Komisje Rady Miejskiej oraz ich skład 
 • Organizacja wewnętrzna Rady
 • Tryb pracy Rady
 • Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej 

 • Plan pracy  RADY  MIEJSKIEJ 
   - na rok 2010 zawiera uchwała nr XLI/232/2010 >>>>
   na rok 2009 zawiera uchwała nr XXIX/188/09 >>>>
   na rok 2008 zawiera uchwała nr XIV/94/2008 >>>>
   na rok 2007 zawiera uchwała nr VII/32/2007 >>>>
 • Plan pracy  KOMISJI  REWIZYJNEJ   
 • Plan pracy  KOMISJI  BUDŻETU  I  INTEGRACJI  EUROPEJSKIEJ
 • Plan pracy  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ,  EKOLOGII  I  OPIEKI  SPOŁECZNEJ 
 • Plan pracy  KOMISJI  EDUKACJI,  KULTURY  I  TURYSTYKI     
 • Plan pracy  KOMISJI  INFRASTRUKTURY  MIEJSKIEJ  I  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO  
 • Plan pracy  KOMISJI  BEZPIECZEŃSTWA  PUBLICZNEGO   

  Plany pracy komisji zosłały ustanowione uchwałą:
  na 2010 r
  UCHWAŁA  Nr XL/ 229 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r.
  w sprawie uchwalenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej. >>>> 
  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>
  załącznik nr 3 >>>>
  załącznik nr 4 >>>>
  załącznik nr 5 >>>>

  załącznik nr 6 >>>>

  na 2009 r 
  UCHWAŁA   Nr XXVIII/ 178 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 stycznia 
  w sprawie uchwalenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej.
  >>>>
  Załącznik nr 1 >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3 >>>>
  Załącznik nr 4 >>>>
  Załącznik nr 5 >>>>
  Załącznik nr 6 >>>>

  w 2008 r
  UCHWAŁA   Nr XIV/ 93 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r.
  w sprawie uchwalenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej.  >>>> 
  Załącznik nr 1 >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3 >>>>
  Załącznik nr 4 >>>>
  Załącznik nr 5 >>>>
  Załącznik nr 6 >>>>

  w 2007 r
  plany pracy komisji zostały ustanowione uchwałą  Nr III/ 9 /2006 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Planów Pracy Komisji Rady Miejskiej. >>>> 
  załącznik nr 1,2,3,4,5 >>>>
  załącznik nr 6 >>>>
  Przewodnicząca Rady Miejskiej przyjmuje interesantów w każdy czwartek od godziny 15:30 do 16:30  (pok. nr 1 na parterze)

  Radni pełnią dyżury w każdy wtorek od godziny 1000 do 1400  (pok. nr 17 na 1 piętrze)
    
 • Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2007-01-05 (3887 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·