Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Składy komisji Rady Miejskiej 2006-2010

  SKŁADY POSZCZEGÓLNYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ:

  1. Komisja d/s Budżetu i Integracji Europejskiej:

            1.Zbigniew Bilan - przewodniczący
            2. Andrzej Stępek
            3. Przemysław Leś
            4. Józef Szwed          
            5. Krystyna Gowsz
            6. Jadwiga Krawczyk
            7. Magdalena Ptaszek
            8. Roman Szymański

  2. Komisja d/s Uzdrowiskowych, Ekologii i Opieki

           1. Winiarz Mariusz
           2. Andrzej Stępek
           3. Krystyna Jazienicka-Wytyczak
           4. Maria Avenarius
           5. Krystyna Gowsz
           6. Jadwiga Krawczyk
           7. Halina Kostyra - przewodnicząca
           8. Jalanta Bachry

  3. Komisja d/s Edukacji, Kultury i Turystyki:

           1. Zbigniew Bilan
           2. Krystyna Jazienicka- Wytyczak
           3. Maria Avenarius- przewodnicząca
           4. Przemyław Leś
           5. Mateusz Jellin
           6. Krystyna Gowsz
           7. Magdalena Ptaszek
           8. Jalanta Bachry
           9. Roman Szymanski


  4. Komisja d/s Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego:

            1. Mariusz Winiarz
            2. 
  Zbigniew Bilan
            3. 
  Przemysław Leś
            4. 
  Mateusz Jelin
            5. Tadeusz Biskupski
       
            6. J
  adwiga Krawczyk
            7. Halina Kostyra

            8. Józef Szwed- przewodniczący

  5. Komisja d/s Bezpieczeństwa Publicznego: 

            1. Mariusz Winiarz - przewodniczący
            2. Maria Avenarius
            3. Tadeusz Biskupski
            4. Halina Kostyra
            5. Krystyna Jazienicka- Wytyczak
            6. Roman Szymanski
            7. Jolanta Bachry
            8. Andrzej Stępek

   6. Komisja Rewizyjna: 

            1. Mateusz Jellin - przewodniczący
            2. Józef Szwed 
            3. Tadeusz Biskupski


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2007-01-05 (2586 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·