Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały NR V/15/2007-V/22/2007

  UCHWAŁA   Nr V/ 15 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2007 r.
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. >>>>

  Załącznik do powyższej uchwały:>>>>

  UCHWAŁA   Nr V/ 16 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2007 r.
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok. >>>>

  Załącznik do powyższej uchwały:>>>>

  UCHWAŁA   Nr V/ 17 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2007 r.
  w sprawie: planu sprzedaży nieruchomości na rok 2007. >>>>

  UCHWAŁA   Nr V/ 18 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2007 r.
  w sprawie: w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.>>>>

  Uzasadnienie do powyższej uchwały:>>>>

  UCHWAŁA   Nr V/ 19 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2007 r.
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007.>>>>

  Załącznik do powyższej uchwały nr.1,2 >>>>
  Uzasadnienie do powyższej uchwały: >>>>

  UCHWAŁA   Nr V/ 20 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2007 r.
  w sprawie: ustalenia opłat cmentarnych. >>>>

  UCHWAŁA   Nr V/ 21 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2007 r.
  w sprawie: zaopiniowania projektu „Studium ochrony przed powodzią Kotliny Kłodzkiejze szczególnym uwzględnieniem ochrony miasta Kłodzka". >>>>

  UCHWAŁA   Nr V/ 22 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2007 r.
  w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/340/2006 Rady Miejskiej z dnia 24.10.2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na tereniegminy Polanica - Zdrój. >>>>

   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2007-04-25 (894 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·