Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały NR VI/23/2007-VI/30/2007


   SESJA IV

  UCHWAŁA   Nr VI/ 23 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2007 r.
  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Polanica-Zdrój. >>>>
  Załącznik do uchwały Nr VI/ 23 /2007 - sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami >>>>

  UCHWAŁA   Nr VI/ 24 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2007 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Włodzimierza Plebanka na działalność Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Polanicy – Zdroju. >>>>

  UCHWAŁA   Nr VI/ 25 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2007 r.
  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta >>>>

  UCHWAŁA   Nr VI/ 26 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2007 r.
  w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku złożeniaRadzie Miejskiej oświadczenia lustracyjnego. >>>>

  UCHWAŁA   Nr VI/ 27 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2007 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007. >>>>

  Załączniki do powyższej uchwały:
  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>
  Uzasadnienie do powyższej uchwały: >>>>

  UCHWAŁA   Nr VI/ 28 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2007 r.
  w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu „Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią” w ramach programu BLISKO BOISKO organizowanego przez Ministerstwo Sportu i PZU S.A. >>>>

  UCHWAŁA   Nr VI/ 29 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2007 r.
  w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności. >>>>

  UCHWAŁA   Nr VI/ 30 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2007 r.
  w sprawie: przeniesienia własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego. >>>>

   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2007-04-26 (802 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·