Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 41/2007 do Nr 49/2007
  Maj

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 41 /2007  z 07 maja 2007roku
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2007 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 42 /2007  z 07 maja 2007roku
  w sprawie: określenia warunków oddania nieruchomości w dzierżawę w drodze przetargu. >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 43 /2007
    z 11 maja 2007roku
  w sprawie:
  likwidacji druków ścisłego zarachowania. >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 44 /2007  z 17 maja 2007roku
  w sprawie:
  przeznaczenia nieruchomości do zbycia. >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 45 /2007  z 18 maja 2007roku
  w sprawie:
   wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007. >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 46 /2007  z 18 maja 2007roku
  w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania dofinansowania osobom fizycznym ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonujących zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. >>>>
  załącznik do zarządzenia nr 46/2007 >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 47 /2007
    z 28 maja 2007roku
  w sprawie:
  przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy. >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 48 /2007  z 29 maja 2007roku
  w sprawie:
  przeznaczenia nieruchomości do zbycia. >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 49 /2007  z 28 maja 2007roku
  w sprawie:
   powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Polanicy Zdroju. >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2007-05-21 (833 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·