Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały NR VIII/36/2007-VIII/39/2007

  UCHWAŁA   Nr VIII/ 36 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 maja 2007 r.
  w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. >>>>
  Taryfa zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miast Polanica-Zdrój.
  Tabele do taryf 2007
  Porównanie wysokości opłat
  Uzasadnienie do taryfy 2007


  UCHWAŁA   Nr VIII/ 37 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 maja 2007 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007. >>>>
  Zalacznik nr.1 i 2 do uchwały
  Uzasadnienie do uchwały

  UCHWAŁA   Nr VIII/ 38 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 kwietnia 2007 r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/264/2005 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22.11.2005r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia.  >>>>

  UCHWAŁA   Nr VIII/ 39 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 kwietnia 2007 r.
  w sprawie powołania stałej Komisji Uzdrowiskowe.  >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2007-06-14 (839 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·