Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Rejestr Zmian - drugie półrocze 2007 roku

   


   02-07-2007- Zamieszczono link do rejestru zmian na drugie półrocze 2007 roku >>>>
  02-07-2007-Zamieszczono na stronie głównej informację o sprostowaniu ogłoszenia o naborze na zastępce Skarbnika Gminy >>>>.
  02-07-2007-W Bloku prawo lokalne w dziale Zarządzenia Burmistrza zostały dodane zarządzenia Nr. 50-61.2007.>>>>.
  02-07-2007-W Bloku prawo lokalne w dziale Protokoły z sesji Rady Miejskiej zostały dodane protokoły Nr. VI/2007 i VII/2007.>>>>.
  03-07-2007-Usunięto ze strony głównej  i przeniesiono do archiwum ogłoszeń ogłoszenie dot. wyboru ławników. >>>>
  03-07-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie o wszczęciu postępowania - monitoring wizyjny miasta. >>>>
  03-07-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr. SN-P-01/2007. >>>>
  03-07-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń, ogłoszenie o upływie kadencji ławników sądowych. >>>>
  04-07-2007-W Bloku Poradnik w dziale Ochrona Środowiska zostało umieszczona informacja dot. punktów zbioru zużytego sprzętu elektronicznego. >>>>
  04-07-2007-W Bloku Organy w dziale Rada Miejska został zamieszczony plan pracy Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej. >>>>
  05-07-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie o wynikach przetargu na monitoring wizyjny Miasta. >>>>
  05-07-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum postępowań ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego na "Obsługę bankową budżetu Gminy Polanica-Zdrój". >>>>
  11-07-2007-Zamieszczono na stronie głównej informację dot. odpowiedzi na pytania dot.ogł. "Gospodarka drzewostanem na terenie Parku Zdrojowego  w Polanicy-Zdroju. >>>>
  11-07-2007-Zamieszczona została na stronie głównej informacja z danymi teleadresowymi Urzędu Miasta w Polanicy-Zdroju wraz z numerem konta bankowego.Informacja ta będzie stale wyświetlana na stronie głównej biuletynu. >>>>
  16-07-2007-Zamieszczono na stronie głównej informację dot. cz.2 odpowiedzi na pytania dot.ogł. "Gospodarka drzewostanem na terenie Parku Zdrojowego  w Polanicy-Zdroju. >>>>
  16-07-2007-W  bloku Prawo Lokalne w dziale Regulamin zamieszczone zostało zarządzenie Burmistrza Nr.  64 /  2006 >>>>
  18-07-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum postępowań ogłoszenie o wynikach przetargu na monitoring wizyjny Miasta. >>>>
  18-07-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum postępowań informację o zmianie numeru konta bankowego Urzędu Miejskiego. >>>>
  18-07-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji informację o sprostowaniu ogłoszenia o naborze na zastępce Skarbnika Gminy >>>>.
  18-07-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń obwieszczenie o wszczęciu postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące przebudowę ul. Spacerowej w Polanicy-Zdroju. >>>>
  18-07-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń obwieszczenie o wszczęciu postępowania lokalizacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące budowę gazociągu średniego ciśnienia w ul. Fabrycznej w Polanicy-Zdroju. >>>>
  18-07-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń ogłoszenie dot. wyboru ławników. >>>>
  18-07-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń ogłoszenie o naborze na zastępce Skarbnika Gminy >>>>.
  18-07-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępca  Skarbnika Gminy. >>>>
  19-07-2007-Zamieszczono na stronie głównej zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Gospodarka drzewostanem na terenie Parku Zdrojowego w Polanicy – Zdroju” >>>>
  20-07-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr. SN-P-01/2007. >>>>
  20-07-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów informację dot. odpowiedzi na pytania dot.ogł. "Gospodarka drzewostanem na terenie Parku Zdrojowego  w Polanicy-Zdroju. >>>>
  20-07-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów informację dot. cz.2 odpowiedzi na pytania dot.ogł. "Gospodarka drzewostanem na terenie Parku Zdrojowego  w Polanicy-Zdroju. >>>>
  20-07-2007-W bloku "Organy" w dziale "Sprawozdania-Burmistrz" zamieszczone zostały sprawozdania:
  -Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 25 kwietnia 2007r.  >>>>
  -Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 28 maja     
   2007r.  >>>>
   
  -Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 25 czerwca 2007r.  >>>>
  20-07-2007-W bloku "Gospodarka" w dziale "Budżet":
  - uzupełnione zostały wpisy w dziale "Budżet 2006" >>>>
  - dodany został dział "Budżet 2007" >>>>
  27-07-2007-Zamieszczono na stronie głównej zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Gospodarka drzewostanem na terenie Parku Zdrojowego w Polanicy – Zdroju” >>>>
  27-07-2007-Zamieszczono na stronie głównej informację o wyniku naboru na Zastępcę Skarbnika Gminy >>>>
  27-07-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie o zamówieniu  kanalizacja deszczowa  w ulicy Żeromskiego w Polanicy-Zdroju >>>>
  31-07-2007-W Bloku prawo lokalne w dziale Zarządzenia Burmistrza zostały dodane zarządzenia Nr. 62-66/2007.>>>>.
  31-07-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępca  Skarbnika Gminy. >>>>
  31-07-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum postępowań zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Gospodarka drzewostanem na terenie Parku Zdrojowego w Polanicy – Zdroju” >>>>
  31-07-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum postępowań zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Gospodarka drzewostanem na terenie Parku Zdrojowego w Polanicy – Zdroju” >>>>
  10-08-2007-Zamieszczono na stronie głównej informację Burmistrza miasta Polanicy-Zdroju o wywieszeniu na tablicy informacyjnej na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym. >>>>
  10-08-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie przetargowe na nieruchomość nr. 446/3, 446/4, 446/6 (III Przetarg).  >>>>
  10-08-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie przetargowe na nieruchomość nr. 92/1, 92/2,  (III Przetarg).  >>>>
  24-08-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.  >>>>
  28-08-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.  >>>>
  31-08-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie o zamówieniu - usług (Kompleksowa przebudowa i modernizacja Parku...).  >>>>
  07-09-2007-Zamieszczono na stronie głównej komunikat Burmistrza Miasta Polanicy-Zdrój dot. eliminacji substancji szkodliwych powodujących zagrożenie dla środowiska.  >>>>
  07-09-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora do spraw unijnych i promocji miasta.  >>>>
  11-09-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie o zamówieniu kanalizacja deszczowa  w ulicy Żeromskiego w Polanicy-Zdroju >>>>
  11-09-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji informację Burmistrza miasta Polanicy-Zdroju o wywieszeniu na tablicy informacyjnej na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym. >>>>
  12-09-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie o wyniku postępowania "Kanalizacja sanitarna w ul. Żeromskiego".  >>>>
  19-09-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie o zamówieniu - "remont komory bocznej zbiornika wody pitnej...".  >>>>
  19-09-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie o wyniku postępowania - "remont nawierzchni w ul. Bocznej."  >>>>
  21-09-2007-W bloku Prawo Lokalne w dziale Protokoły z sesji Rady Miast zamieszczone zostały protokoły:
  Protokół Nr VIII/2007 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 maja 2007 r.
  Protokół Nr IX/2007 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 czerwca 2007 r.

  25-09-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.  >>>>
  25-09-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.  >>>>
  27-09-2007-Zamieszczono na stronie głównej informację o liście kandydatów spełniających wymagania formalne w postępowainu rekrutacyjnym. >>>>
  03-10-2007-Zamieszczono na stronie głównej komunikat Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój. >>>>
  03-10-2007-Zamieszczono na stronie głównej informację o wyborach do Sejmu i Senatu RP 2007. >>>>
  05-10-2007-Zamieszczono na stronie głównej informację Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój zarz. nr. 97/2007. >>>>
  05-10-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie o naborze na samodzielne stanowisko urzędnicze do spraw unijnych i promocji miasta. >>>>
  12-10-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie przetargowe na nieruchomość nr. 446/3, 446/4, 446/6 (III Przetarg).  >>>>
  12-10-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie przetargowe na nieruchomość nr. 92/1, 92/2,  (III Przetarg).  >>>>
  12-10-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów  ogłoszenie o zamówieniu - usług (Kompleksowa przebudowa i modernizacja Parku...).  >>>>
  12-10-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora do spraw unijnych i promocji miasta.  >>>>
  12-10-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum postępowań  ogłoszenie o wyniku postępowania "Kanalizacja sanitarna w ul. Żeromskiego".  >>>>
  12-10-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie o zamówieniu - "remont komory bocznej zbiornika wody pitnej...".  >>>>
  12-10-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum postępowań ogłoszenie o wyniku postępowania - "remont nawierzchni w ul. Bocznej."  >>>>
  12-10-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji informację o liście kandydatów spełniających wymagania formalne w postępowainu rekrutacyjnym. >>>>
  19-10-2007-Zamieszczono na stronie głównej wykaz członków obwodowych komisji wyborczych w Polanicy-Zdroju. >>>>
  22-10-2007-Usunięto ze strony głównej i przesunięto do archiwum informacji wykaz członków obwodowych komisji wyborczych w Polanicy-Zdroju. >>>>
  22-10-2007-Usunięto ze strony głównej i przesunięto do archiwum informacji informację o wyborach do Sejmu i Senatu RP 2007. >>>>
  22-10-2007-Zamieszczono na stronie głównej informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. >>>>
  22-10-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie przetargowe dz. nr 114/4. >>>>
  24-10-2007-Zamieszczono na stronie głównej obwieszczenie burmistrza miasta Polanicy-Zdroju. >>>>
  25-10-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie przetargowe dz. nr 446/3, 446/4, 446/6  >>>>
  25-10-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie przetargowe dz. nr 92/1, 92/2   >>>>
  25-10-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie przetargowe dz. na lokal mieszkalny przy ul. Żeromskiego 4.   >>>>
  29-10-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji informację o wyniku naboru na Zastępcę Skarbnika Gminy >>>>
  29-10-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji informację Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój zarz. nr. 97/2007. >>>>
  07-11-2007-Zamieszczono na stronie głównej informację o liście kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru - stanowisko ds. unijnych.   >>>>
  15-11-2007-W bloku Poradnik w dziale Referat Finansowy zamieszczono formularz 18/RF.   >>>>
  15-11-2007-W bloku Gospodarka w dziale Informator Budżetowy zamieszczono ogłoszenie o wyniku budżetu za III kw. 2007r..   >>>>
  16-11-2007-Zamieszczono na stronie głównej obwieszczenie o obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy Polanica-Zdrój.   >>>>
  16-11-2007-Zamieszczono na stronie głównej obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. >>>>


  16-11-2007-Zamieszczono na stronie głównej informację o wyniku naboru na stanowisko ds. unijnych.   >>>>

  19-11-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.   >>>>

  29-11-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń ogłoszenie o naborze na samodzielne stanowisko urzędnicze do spraw unijnych i promocji miasta. >>>>

  29-11-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. >>>>

  29-11-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń  obwieszczenie burmistrza miasta Polanicy-Zdroju. >>>>

  29-11-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji informację o liście kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru - stanowisko ds. unijnych.   >>>>

  29-11-2007-W bloku Prawo Lokalne, w dziale uchwały zamieszczono Uchwały z sesji XI i XII.   >>>>

  29-11-2007-W bloku Prawo Lokalne, w dziale Zarządzenie Burmistrza Miasta zamieszczono zarządzenia z miesiąca Października/Listopada.   >>>>

  18-12-2007-Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie "Otwarty konkurs ofert na 2008r.   >>>>

  21-12-2007-Usunięto ze strony głównej ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.   >>>>

  21-12-2007-Usunięto ze strony głównej obwieszczenie o obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy Polanica-Zdrój.   >>>>

  21-12-2007-Usunięto ze strony głównej ogłoszenie przetargowe dz. na lokal mieszkalny przy ul. Żeromskiego 4.   >>>>

  21-12-2007-Usunięto ze strony głównej ogłoszenie przetargowe dz. nr 446/3, 446/4, 446/6  >>>>

  21-12-2007-Usunięto ze strony głównej ogłoszenie przetargowe dz. nr 92/1, 92/2   >>>>

  21-12-2007-Usunięto ze strony głównej ogłoszenie przetargowe dz. nr 114/4. >>>>

  21-12-2007-Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji komunikat Burmistrza Miasta Polanicy-Zdrój dot. eliminacji substancji szkodliwych powodujących zagrożenie dla środowiska.  >>>>

  21-12-2007-Zamieszczono na stronie głównej informacje o wzorach deklaracji na podatek: rolny, leśny, od nieruchomości na 2008r.   >>>>

  21-12-2007-W bloku prawo lokalne w dziale Protokoły z sesji Rady Miasta zamieszczono protokoły nr X,XI-2007   >>>>

  21-12-2007-W bloku prawo lokalne w dziale Podatki i Opłaty zamieszczono informachę dotyczącą podatków i opłat w 2008r.   >>>>
  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2007-07-02 (1344 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·