Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 67/2007 do Nr 78/2007
  Sierpień
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 67 /2007  z 06 sierpnia 2007roku

  w sprawie: rezygnacji z pierwokupu. >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 68 /2007  z 08 sierpnia 2007roku

  w sprawie: określenia warunków zbycia nieruchomości w drodze przetargu. >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 69 /2007  z 08 sierpnia 2007roku

  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste.  
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 70/2007
    z 09 sierpnia 2007roku

  w sprawie:
  zbycia nieruchomości gminnej.
  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 71 /2007  z 13 sierpnia 2007roku

  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży.
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 72 /2007  z 13 sierpnia 2007roku

  w sprawie:
  zbycia nieruchomości gminnej.
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 73 /2007  z 20 sierpnia 2007roku

  w sprawie:
  powołania komisji przetargowej.
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 74 /2007  z 27 sierpnia 2007roku

  w sprawie:
  powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Żołnierzy  z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju.
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 75 /2007  z 27 sierpnia 2007roku

  w sprawie:
  powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Polanicy - Zdroju.
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 76 /2007  z 27 sierpnia 2007roku

  w sprawie:
  powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Polanicy-Zdroju.
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 77 /2007  z 27 sierpnia 2007roku

  w sprawie:
  przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy.
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 78 /2007  z 29 sierpnia 2007roku

  w sprawie:
  opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2007.
  >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2007-09-11 (688 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·