Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały NR X/48/2007-X/56/2007
  UCHWAŁA   Nr X/ 48 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 4 września 2007 r.

  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. >>>>


  UCHWAŁA   Nr X/ 49 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 4 września 2007 r.

  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. >>>>


  UCHWAŁA   Nr X/ 50 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 4 września 2007 r.

  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.  >>>>


  UCHWAŁA   Nr X/ 51 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 4 września 2007 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007  >>>>

  Załącznik nr.1 >>>>

  Załącznik nr.2 >>>>

  Załącznik nr.3 >>>>

  Uzasadnienie do uchwały >>>>


  UCHWAŁA   Nr X/ 52 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 4 września 2007 r.

  w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 20 lutego 2003.  >>>>


   UCHWAŁA   Nr X/ 53 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 4 września 2007 r.

  w sprawie powołania Zespołu ds. Opiniowania Kandydatów na Ławników.  >>>>


  UCHWAŁA   Nr X/ 54 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 4 września 2007 r.

  w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej od udziału w kontroli problemowej Komisji Rewizyjnej.  >>>>


  UCHWAŁA   Nr X/ 55 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 4 września 2007 r.

  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez likwidację Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Szczytnej oraz zespołu ratownictwa medycznego w Polanicy Zdroju.  >>>>

  Załącznik do uchwały >>>>


  UCHWAŁA   Nr X/ 56 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 4 września 2007 r.

  w sprawie wyrażenia stanowiska wobec działań zmierzających do przejęcia SP ZOZ w Polanicy - Zdroju pod nazwą Specjalistyczne Centrum Medyczne przez Powiat Kłodzki  >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2007-09-13 (760 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·