Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 79/2007 do Nr 95/2007
  Wrzesień
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 79 /2007  z 06 września 2007roku

  w sprawie: zbycia nieruchomości gminnych. >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 80 /2007  z 06 września 2007roku

  w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy. >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 81 /2007  z 06 września 2007roku

  w sprawie: opracowania kart realizacji zadań obronnych oraz wypisu z planu operacyjnego województwa dolnośląskiego z uwzględnieniem zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju.  
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 82/2007
    z 06 września 2007roku

  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste.
  >>>> 

  załącznik nr.1 do Zarządzenia >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 83 /2007  z 07 września 2007roku

  w sprawie:
  przeglądu stanu technicznego murów oporowych.
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 84 /2007  z 10 września 2007roku

  w sprawie:
  rezygnacji z pierwokupu.
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 85 /2007  z 10 września 2007roku

  w sprawie:
  zbycia nieruchomości gminnych.
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 86 /2007  z 13 września 2007roku

  w sprawie:
  przedłużenia umów dzierżaw.
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 87 /2007  z 13 września 2007roku

  w sprawie:
  powołania komisji przetargowej.
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 88 /2007  z 18 września 2007roku

  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
  >>>>

  załącznik nr.1 do Zarządzenia >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 89 /2007  z 20 września 2007roku

  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007.
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 90 /2007  z 20 września 2007roku

  w sprawie:
  przeznaczenia gruntu gminnego do dzierżawy.
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 91 /2007  z 21 września 2007roku

  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 92 /2007  z 21 września 2007roku

  w sprawie:
  powołania komisji przetargowej.
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 93 /2007  z 25 września 2007roku

  w sprawie:
  powołania obwodowych komisji wyborczych.
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 94 /2007  z 27 września 2007roku

  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007.
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 95 /2007  z 28 września 2007roku

  w sprawie:
  określenia warunków zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
  >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2007-10-19 (826 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·