Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały NR XI/57/2007-XI/65/2007
  UCHWAŁA   Nr XI/ 57 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 23 października 2007 r.

  w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku. >>>>


  UCHWAŁA   Nr XI/ 58 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 23 października 2007 r.     w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007. >>>>


  UCHWAŁA   Nr XI/ 59 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 23 października 2007 r.

  w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia Radzie Miejskiej oświadczenia lustracyjnego.  >>>>


  UCHWAŁA   Nr XI/ 60 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 23 października 2007 r.

  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie restrukturyzacji p.n. "Planowanie zmiany w strukturze ochrony zdrowia w powiecie kłodzkim". >>>>


  UCHWAŁA   Nr XI/ 61 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 23 października 2007 r.

  w sprawie zaopiniowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego.  >>>>


   UCHWAŁA   Nr XI/ 62 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 23 października 2007 r.

  w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Polanicy - Zdroju.  >>>>


  UCHWAŁA   Nr XI/ 63 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 23 października 2007 r.

  w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy z niemiecką gminą Tharandt.  >>>>


  UCHWAŁA   Nr XI/ 64 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 23 października 2007 r.

  w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr VIII/36/2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 maja 2007r.  >>>>


  UCHWAŁA   Nr XI/ 65 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 23 października 2007 r.

  w sprawie wyrażenia opinii o projektach uchwał Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku. >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2007-12-04 (575 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·