Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 110/2007 do Nr 116/2007
  Grudzień
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 110 /2007  z 05 grudnia 2007 roku

  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów w dniu 07 grudnia 2007r. >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 111 /2007  z 10 grudnia 2007 roku

  w sprawie: rezygnacji z pierwokupu >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 112 /2007  z 10 grudnia 2007 roku

  w sprawie: powołania komisji przetargowej  
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 113/2007
    z 17 grudnia 2007 roku

  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
  >>>> 


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 114/2007  z 21 grudnia 2007 roku

  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007. >>>>   Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 115/2007  z 27 grudnia 2007 roku

  w sprawie:
  ustalenia wysokości cen i opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Polanica-Zdrój. >>>> 


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 116/2007  z 28 grudnia 2007 roku

  w sprawie:
  przeznaczenia gruntu gminnego do dzierżawy. >>>>   Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2007-12-20 (672 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·