Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały NR XIII/76/2007-XIII/84/2007

   


  UCHWAŁA   Nr XIII/ 75 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 grudnia 2007 r.
  w sprawie ustalenia Budżetu Gminy na 2008 rok. >>>>
  Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/75/07 >>>>
  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/75/07 >>>>
  Załącznik nr 1A do Uchwały Nr XIII/75/07 >>>>
  Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/75/07 >>>>
  Załącznik nr 2A do Uchwały Nr XIII/75/07 >>>>
  Załącznik nr 2B do Uchwały Nr XIII/75/07 >>>>
  Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/75/07 >>>>
  Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/75/07 >>>>
  Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/75/07 >>>>
  Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIII/75/07 >>>>  
  Załącznik nr 6A do Uchwały Nr XIII/7507 >>>>  
  Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIII/75/07 >>>>
  Załącznik nr 7A do Uchwały Nr XIII/75/07 >>>>
  Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIII/75/07 >>>> 
  Objaśnienia:
  Wydatki >>>>
  Dochody >>>>

  UCHWAŁA   Nr XIII/ 76 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 grudnia 2007 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007.
  >>>> 
  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/76/07 >>>>
  Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/76/07 >>>>

  UCHWAŁA   Nr XIII/ 77 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 grudnia 2007 r.   
  w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2007r. w budżecie gminy.
  >>>>
  UCHWAŁA   Nr XIII/ 78 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 grudnia 2007 r.
  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie restrukturyzacji p.n. "Planowane zmiany w strukturze zdrowia w Powiecie Kłodzkim".  >>>>
  Załącznik do Uchwały Nr XIII/78/2007 >>>>

  UCHWAŁA   Nr XIII/ 79 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 grudnia 2007 r.
  w sprawie ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i określenia w złotych wartości jednego punktu w punktowym systemie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju. >>>>

  UCHWAŁA   Nr XIII/ 80 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 grudnia 2007 r.
  w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju.  >>>>

  UCHWAŁA   Nr XIII/ 81 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 grudnia 2007 r.
  w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  >>>> 

  UCHWAŁA   Nr XIII/ 82 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 grudnia 2007 r.
  w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Polanicy - Zdroju do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej.  >>>>

  UCHWAŁA   Nr XIII/ 83 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 grudnia 2007 r.
  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta.  >>>>

  UCHWAŁA   Nr XIII/ 84 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 grudnia 2007 r.
  w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Radnych Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju. >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2008-01-04 (862 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·