Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Budżet na 2008 rok

  • Uchwała nr III-244/07 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Polanicy Zdroju projekcie budżetu na  2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami >>>>

  • Uchwała nr III-244/07 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2008 rok prognozy kwoty długu gminy Polanica-Zdrój. >>>>  UCHWAŁA   Nr XIII/ 75 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 grudnia 2007 r.
  w sprawie ustalenia Budżetu Gminy na 2008 rok. >>>>
  Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/75/07 >>>>
  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/75/07 >>>>
  Załącznik nr 1A do Uchwały Nr XIII/75/07 >>>>
  Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/75/07 >>>>
  Załącznik nr 2A do Uchwały Nr XIII/75/07 >>>>
  Załącznik nr 2B do Uchwały Nr XIII/75/07 >>>>
  Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/75/07 >>>>
  Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/75/07 >>>>
  Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/75/07 >>>>
  Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIII/75/07 >>>>  
  Załącznik nr 6A do Uchwały Nr XIII/7507 >>>>  
  Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIII/75/07 >>>>
  Załącznik nr 7A do Uchwały Nr XIII/75/07 >>>>
  Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIII/75/07 >>>> 
  Objaśnienia:
  Wydatki >>>>
  Dochody >>>>

  UCHWAŁA   Nr XV/ 110 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2008 r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr X/48/07 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 4 września 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. >>>>
  UCHWAŁA   Nr XV/ 111 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2008 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 >>>>
  Załącznik nr 1 >>>>

  UCHWAŁA   Nr XVI/ 123 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2008 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 >>>>
  uzasadnienie >>>>

  UCHWAŁA   Nr XVII/ 127 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 kwietnia 2008 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 
  >>>> 
  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>
  załącznik nr 3 >>>>
  uzasadnienie >>>>

  UCHWAŁA   Nr XIX/ 135 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 
  >>>> 
  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>
  załącznik nr 3 >>>>
  uzasadnienie >>>>

  UCHWAŁA   Nr XX/ 137 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2008 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
  >>>> 

  UCHWAŁA   Nr XXI/ 142 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 sierpnia 2008 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 >>>>
  Załącznik nr 1 >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>


  UCHWAŁA   Nr XXII/ 146 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 września 2008 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 >>>>
  Załącznik nr 1 >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>
  Załacznik nr 3 >>>>
  Uzasadnienie >>>>


  UCHWAŁA   Nr XXIII/ 153 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 października 2008 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 >>>>
  Załącznik nr 1 >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>
  Załacznik nr 3 >>>>
  Uzasadnienie >>>>


  UCHWAŁA   Nr XXIV/ 158 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 listopada 2008 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 >>>>
  Załącznik nr 1 >>>>
  Uzasadnienie >>>>


  UCHWAŁA   Nr XXVI/ 163 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2008 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 >>>>
  Załącznik nr 1 >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3 >>>>
  Uzasadnienie >>>>  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2008-01-07 (1514 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·