Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały NR XIV/85/08-XIV/96/08


  UCHWAŁA   Nr XIV/ 85 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r.
  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PIEKIELNA GÓRA - LASY POŁUDNIE z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój.
  >>>>


  UCHWAŁA   Nr XIV/ 86 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r.
  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PIEKIELNA GÓRA - LASY PÓŁNOC z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój.
  >>>> 

  UCHWAŁA   Nr XIV/ 87 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r.   
  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PIEKIELNA GÓRA - UL. WOJSKA POLSKIEGO z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój.
  >>>>
  UCHWAŁA   Nr XIV/ 88 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r.
  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP SOKOŁÓWKA-LASY z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój. >>>>

  UCHWAŁA   Nr XIV/ 89 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PIEKIELNA GÓRA - LASY POŁUDNIE. >>>>
   
  Uzasadnienie >>>>
  Załącznik nr 1 cz-b >>>>
  Załącznik nr 1 kolor >>>>
  Załacznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3,4 >>>>

  UCHWAŁA   Nr XIV/ 90 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PIEKIELNA GÓRA - LASY PÓŁNOC.  >>>>
   
  Uzasadnienie >>>>
  Załącznik nr 1 cz-b >>>>
  Załącznik nr 1 kolor >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3,4 >>>>

  UCHWAŁA   Nr XIV/ 91 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PIEKIELNA GÓRA - UL. WOJSKA POLKIEGO.  >>>>  
  Uzasadnienie >>>>
  Załącznik nr 1 cz-b >>>>
  Załącznik nr 1 kolor >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3,4 >>>>

  UCHWAŁA   Nr XIV/ 92 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP SOKOŁÓWKA - LASY.  >>>>
   
  Uzasadnienie >>>>
  Załącznik nr 1 cz-b >>>>
  Załącznik nr 1 kolor >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3,4 >>>>


  UCHWAŁA   Nr XIV/ 93 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r.
  w sprawie uchwalenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej.  >>>> 
  Załącznik nr 1 >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3 >>>>
  Załącznik nr 4 >>>>
  Załącznik nr 5 >>>>
  Załącznik nr 6 >>>>

  UCHWAŁA   Nr XIV/ 94 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r.
  w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej. >>>>
  Załącznik nr 1 >>>>

  UCHWAŁA   Nr XIV/ 95 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r.
  w sprawie nawiązania współpracy z czeską gminą CESKA SKALICE. >>>>

  UCHWAŁA   Nr XIV/ 96 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r.
  w sprawie przeznaczenia do 30-letniej dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Polanica-Zdrój. >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2008-02-11 (1046 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·