Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały z 2008 roku
  Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju  Uchwały Nr XIV / 85/ 08 - XIV / 96/ 08 

  Uchwały Nr XV / 97/ 08 - XV / 111/ 08 

  Uchwały Nr XVI / 112/ 08 - XVI / 124/ 08 

  Uchwały Nr XVII / 125/ 08 - XVII / 128/ 08 

  Uchwały Nr XVIII / 129/ 08 - XVIII / 131/ 08 

  Uchwały Nr XIX / 132/ 08 - XIX / 135/ 08 

  Uchwały Nr XX / 136/ 08 - XX / 139/ 08 

  Uchwały Nr XXI / 140/ 08 - XIX / 145/ 08 

  Uchwały Nr XXII / 146/ 08 - XXII / 150/ 08 

  Uchwały Nr XXIII / 151/ 08 - XXIII / 157/ 08 

  Uchwały Nr XXIV / 158/ 08 - XXIV / 159/ 08 

  Uchwały Nr XXV / 160/ 08 - XXV / 160/ 08 

  Uchwały Nr XXVI / 161/ 08 - XXVI / 168/ 08    SESJA XIV

  UCHWAŁA   Nr XIV/ 85 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r.
  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PIEKIELNA GÓRA - LASY POŁUDNIE z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój.
  >>>>


  UCHWAŁA   Nr XIV/ 86 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r.
  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PIEKIELNA GÓRA - LASY PÓŁNOC z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój.
  >>>> 

  UCHWAŁA   Nr XIV/ 87 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r.   
  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PIEKIELNA GÓRA - UL. WOJSKA POLSKIEGO z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój.
  >>>>

  UCHWAŁA   Nr XIV/ 88 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r.
  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP SOKOŁÓWKA-LASY z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój. >>>>

  UCHWAŁA   Nr XIV/ 89 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PIEKIELNA GÓRA - LASY POŁUDNIE. >>>>
   
  Uzasadnienie >>>>
  Załącznik nr 1 cz-b >>>>
  Załącznik nr 1 kolor >>>>
  Załacznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3,4 >>>>

  UCHWAŁA   Nr XIV/ 90 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PIEKIELNA GÓRA - LASY PÓŁNOC.  >>>>
   
  Uzasadnienie >>>>
  Załącznik nr 1 cz-b >>>>
  Załącznik nr 1 kolor >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3,4 >>>>

  UCHWAŁA   Nr XIV/ 91 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PIEKIELNA GÓRA - UL. WOJSKA POLKIEGO.  >>>>  
  Uzasadnienie >>>>
  Załącznik nr 1 cz-b >>>>
  Załącznik nr 1 kolor >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3,4 >>>>

  UCHWAŁA   Nr XIV/ 92 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP SOKOŁÓWKA - LASY.  >>>>
   
  Uzasadnienie >>>>
  Załącznik nr 1 cz-b >>>>
  Załącznik nr 1 kolor >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3,4 >>>>


  UCHWAŁA   Nr XIV/ 93 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r.
  w sprawie uchwalenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej.  >>>> 
  Załącznik nr 1 >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3 >>>>
  Załącznik nr 4 >>>>
  Załącznik nr 5 >>>>
  Załącznik nr 6 >>>>

  UCHWAŁA   Nr XIV/ 94 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r.
  w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej. >>>>
  Załącznik nr 1 >>>>

  UCHWAŁA   Nr XIV/ 95 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r.
  w sprawie nawiązania współpracy z czeską gminą CESKA SKALICE. >>>>

  UCHWAŁA   Nr XIV/ 96 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r.
  w sprawie przeznaczenia do 30-letniej dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Polanica-Zdrój. >>>>

  SESJA XV

  UCHWAŁA   Nr XV/ 97 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2008 r.
  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu agospodarowania przestrzennego MPZP PIEKIELNA GÓRA - UL. WIEJSKA z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój” >>>>

  UCHWAŁA   Nr XV/ 98 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2008 r.
  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu agospodarowania przestrzennego MPZP NOWA SOKOŁÓWKA z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój” >>>>

  UCHWAŁA   Nr XV/ 99 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2008 r.
  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP SOKOŁÓWKA - POŁUDNIE z ustaleniami „Studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój” >>>>

  UCHWAŁA   Nr XV/ 100 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2008 r.
  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWY WIELISŁAW - PÓŁNOC z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój” >>>>

  UCHWAŁA   Nr XV/ 101 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2008 r.
  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWY WIELISŁAW - POŁUDNIE z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój” >>>>

  UCHWAŁA   Nr XV/ 102 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2008 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PIEKIELNA GÓRA - UL. WIEJSKA >>>>
  Załączniki do powyższej uchwały:
  Uzasadnienie >>>>
  załącznik nr 1 cz-b >>>>
  załącznik nr 1 kolor >>>>
  załącznik nr 2 >>>>
  załącznik nr 3 >>>>
  załącznik nr 4 >>>>

  UCHWAŁA   Nr XV/ 103 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2008 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWA SOKOŁÓWKA >>>>
  Uzasadnienie >>>>
  Załącznik nr 1 cz-b >>>>
  załącznik nr 1 kolor >>>>
  Załacznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3 >>>>
  Załącznik nr 4 >>>>

  UCHWAŁA   Nr XV/ 104 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2008 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP SOKOŁÓWKA - POŁUDNIE >>>>
  Uzasadnienie >>>>
  Załącznik nr 1 cz-b >>>>
  załącznik nr 1 kolor >>>>
  Załacznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3 >>>>
  Załącznik nr 4 >>>>


  UCHWAŁA   Nr XV/ 105 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2008 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWY WIELISŁAW - PÓŁNOC >>>>
  Uzasadnienie >>>>
  Załącznik nr 1 cz-b >>>>
  załącznik nr 1 kolor >>>>
  Załacznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3 >>>>
  Załącznik nr 4 >>>>


  UCHWAŁA   Nr XV/ 106 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2008 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWY WIELISŁAW - POŁUDNIE >>>>
  Uzasadnienie >>>>
  Załącznik nr 1 cz-b >>>>
  załącznik nr 1 kolor >>>>
  Załacznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3 >>>>
  Załącznik nr 4 >>>>


  UCHWAŁA   Nr XV/ 107 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2008 r.
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok. >>>>
  Załącznik >>>>


  UCHWAŁA   Nr XV/ 108 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2008 r.
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok. >>>>
  Załącznik >>>>


  UCHWAŁA   Nr XV/ 109 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2008 r.
  w sprawie przeznaczenia do 20-letniej dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Polanica-Zdrój >>>>

  UCHWAŁA   Nr XV/ 110 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2008 r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr X/48/07 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 4 września 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. >>>>

  UCHWAŁA   Nr XV/ 111 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 lutego 2008 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 >>>>
  Załącznik nr 1 >>>>

   SESJA XVI

  UCHWAŁA   Nr XVI/ 112 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2008 r.
  w sprawie 
  stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWY ZDRÓJ z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój” >>>>

  UCHWAŁA   Nr XVI/ 113 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2008 r.
  w sprawie 
  stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ - PÓŁNOC z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój” >>>>

  UCHWAŁA   Nr XVI/ 114 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2008 r.
  w sprawie 
  stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWY ZDRÓJ - CENTRUM z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój” >>>>

  UCHWAŁA   Nr XVI/ 115 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2008 r.
  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój” >>>>

  UCHWAŁA   Nr XVI/ 116 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2008 r.
  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ - POŁUDNIE z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój” >>>>


  UCHWAŁA   Nr XVI/ 117 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2008 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWY ZDRÓJ >>>>
  Załączniki do powyższej uchwały:
  Uzasadnienie >>>>
  załącznik nr 1 cz-b >>>>
  załącznik nr 1 kolor >>>>
  załącznik nr 2 >>>>
  załącznik nr 3 >>>>
  załącznik nr 4 >>>>

  UCHWAŁA   Nr XVI/ 118 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2008 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ - PÓŁNOC >>>>
  Uzasadnienie >>>>
  Załącznik nr 1 cz-b >>>>
  Załącznik nr 1 kolor >>>>
  Załacznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3 >>>>
  Załącznik nr 4 >>>>

  UCHWAŁA   Nr XVI/ 119 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2008 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWY ZDRÓJ - CENTRUM. >>>>
  Uzasadnienie >>>>
  Załącznik nr 1 cz-b >>>>
  Załącznik nr 1 kolor >>>>
  Załacznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3 >>>>
  Załącznik nr 4 >>>>


  UCHWAŁA   Nr XVI/ 120 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2008 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM. >>>>


  UCHWAŁA   Nr XVI/ 121 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2008 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ - POŁUDNIE. >>>>


  UCHWAŁA   Nr XVI/ 122 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2008 r.
  w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2007. >>>>
  Załącznik nr 1 >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>

  UCHWAŁA   Nr XVI/ 123 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2008 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 >>>>
  uzasadnienie >>>>


  UCHWAŁA   Nr XVI/ 124 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2008 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr XIII/77/07 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2007 roku >>>>
   

  SESJA XVII

  UCHWAŁA   Nr XVII/ 125 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 kwietnia 2008 r.

  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta >>>>

  UCHWAŁA   Nr XVII/ 126 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 kwietnia 2008 r.
  w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  >>>> 
  uzasadnienie >>>>

  UCHWAŁA   Nr XVII/ 127 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 kwietnia 2008 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 
  >>>> 
  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>
  załącznik nr 3 >>>>
  uzasadnienie >>>>

  UCHWAŁA   Nr XVII/ 128 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 kwietnia 2008 r.
  w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Polanica-Zdrój na lata 2008-2015
  >>>> 
  załącznik nr 1 >>>>
  część opisowa >>>>

  SESJA XVIII

  UCHWAŁA   Nr XVIII/ 129 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 maja 2008 r.

  w sprawie planu sprzedaży nieruchomości na rok 2008 >>>>

  UCHWAŁA   Nr XVIII/ 130 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 maja 2008 r.
  w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XVI/121/08 Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju z dnia 31 marca 2008 r
  >>>> 

  UCHWAŁA   Nr XVIII/ 131 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 maja 2008 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/128/08 z dnia 28 kwietnia 2008r. Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Polanica-Zdrój na lata 2008-2015. 
  >>>>
  załącznik nr 1 >>>>
  część opisowa >>>>

  SESJA XIX

  UCHWAŁA   Nr XIX/ 132 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr VI/44/2003 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 marca 2003 roku >>>>

  UCHWAŁA   Nr XIX/ 133 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomościami pomiędzy Gminą Polanica-Zdrój i Zespołem Uzdrowisk Kłodzkich S.A. z/s w Polanicy-Zdroju 
  >>>> 
  załącznik graficzny >>>>

  UCHWAŁA   Nr XIX/ 134 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/206/2001 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 12 kwietnia 2001 roku 
  >>>>

  UCHWAŁA   Nr XIX/ 135 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 
  >>>> 
  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>
  załącznik nr 3 >>>>
  uzasadnienie >>>>

  SESJA XX

  UCHWAŁA   Nr XX/ 136 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2008 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Włodzimierza Plebanka na działalność Burmistrza Miasta dotyczącą ustalenia wysokości cen i opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Polanica - Zdrój w Zarządzeniu Nr 115/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku.
  >>>>

  UCHWAŁA   Nr XX/ 137 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2008 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
  >>>> 

  UCHWAŁA   Nr XX/ 138 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2008 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr XIII/77/07 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2007 roku
  >>>> 

  UCHWAŁA   Nr XX/ 139 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2008 r.
  w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność gminy Polanica-Zdrój z mocy ustawy
  >>>> 


  SESJA XXI  UCHWAŁA   Nr XXI/ 140 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 sierpnia 2008 r.

  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ - POŁUDNIE z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój” >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXI/ 141 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 sierpnia 2008 r.

  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ - POŁUDNIE. >>>>

  Załącznik nr 1 cz-b >>>>

  Załącznik nr 1 kolor >>>>

  Załacznik nr 2 >>>>

  Załącznik nr 3 >>>>

  Załącznik nr 4 >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXI/ 142 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 sierpnia 2008 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 >>>>

  Załącznik nr 1 >>>>

  Załącznik nr 2 >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXI/ 143 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 sierpnia 2008 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/128/08 Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Polanica-Zdrój na lata 2008-2015. >>>>

  Załącznik nr 1 >>>>

  Załącznik nr 2 >>>>
  UCHWAŁA   Nr XXI/ 144 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 sierpnia 2008 r.

  w sprawie zmiany uchwały Nr XII / 73 / 07 Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania, warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych - na rok 2008. >>>>   UCHWAŁA   Nr XXI/ 145 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 sierpnia 2008 r.

  w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Błachuta na działalność Burmistrza Miasta dotyczącą niewłaściwego sposobu załatwienia sprawy – poprzez nieudzielanie stronie pouczenia o trybie odwołania w piśmie Burmistrza Miasta Polanica – Zdrój z dnia 17 czerwca 2008 r. >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2008-02-11 (2935 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·