Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  REGULAMIN rozdział VI


  Rozdział VI

  PODZIAŁ  ZADAŃ  POMIĘDZY  POSZCZEGÓLNE  KOMÓRKI
  ORGANIZACYJNE  URZĘDU.


  § 19.

  Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych Urzędu należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów Gminy,a w szczególności:

  1. Prowadzenie postępowania administracyjnego, przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych,a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

  2. Realizacja zadań wynikających  z  rozstrzygnięć organów Gminy (uchwały Rady, zarządzenia Burmistrza, wnioski Komisji, wnioski i zapytania radnych itp).

  3. Przedstawianie propozycji i wnioskowanie do Burmistrza Miasta w sprawach publicznych gminy.

  4. Współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy w procesie przygotowywania projektu budżetu gminy i zadań rzeczowych do realizacji w danym roku.

  5. Przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji dotyczących wykonywania zadań gminy.

  6. Przechowywanie akt dot. zakresu działania stanowiska (komórki organizacyjnej).

  7. Stosowanie obowiązującego jednolitego  rzeczowego wykazu akt.

  8. Stosowanie wewnętrznego obiegu akt oraz instrukcji kancelaryjnej.

  9. Współpraca w zakresie realizacji zadań gminy ( własne i zlecone ) z organami innych jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i wojewódzkiego - w zakresie
  określonym przepisami prawa

  10. Organizowanie procedur wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych w odniesieniu do  zadań rzeczowych ( remontowo-inwestycyjnych) przypisanych do danego stanowiska pracy ( komórki organizacyjnej). Współdziałanie w tym zakresie z Komisjami Przetargowymi powołanymi przez Burmistrza Miasta oraz Zastępcą Burmistrza.

  § 20.

  Referat Finansowy.

  § 21.

  Sekretariat.

  § 22.

  Straż Miejska.

  § 23.

  Urząd Stanu Cywilnego.

  § 24.

  Radca Prawny.

  § 25.

  Imfrastruktura Techniczna.

  § 26.

  Architektura Miejska.

  § 27.

  Gospodarka Nieruchomościami.

  § 28.

  Ochrona Środowiska i Gospodarka Komunalna.

  § 29.

  Gospodarka Mieszkaniowa.

  § 30.

  Sprawy Obywatelskie.

  § 31.

  Sprawy Oświatowe.

  § 32.

  Sprawy Ogólno Administracyjne i Rolnictwa.

  § 33.

  Służby BHP.

  § 34.

  Obsługa Rady Miejskiej.


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-05-26 (2120 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·