Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XIX/132-135/2008
  Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
  XIX


  UCHWAŁA   Nr XIX/ 132 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr VI/44/2003 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 marca 2003 roku >>>>

  UCHWAŁA   Nr XIX/ 133 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomościami pomiędzy Gminą Polanica-Zdrój i Zespołem Uzdrowisk Kłodzkich S.A. z/s w Polanicy-Zdroju 
  >>>> 
  załącznik graficzny >>>>

  UCHWAŁA   Nr XIX/ 134 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/206/2001 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 12 kwietnia 2001 roku 
  >>>>

  UCHWAŁA   Nr XIX/ 135 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 
  >>>> 
  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>
  załącznik nr 3 >>>>
  uzasadnienie >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2008-06-19 (797 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·