Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XXI/140-145/2008
  Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju

  UCHWAŁA   Nr XXI/ 140 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 sierpnia 2008 r.
  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ - POŁUDNIE z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój” >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXI/ 141 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 sierpnia 2008 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ - POŁUDNIE. >>>>
  Załącznik nr 1 cz-b >>>>
  Załącznik nr 1 kolor >>>>
  Załacznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3 >>>>
  Załącznik nr 4 >>>>


  UCHWAŁA   Nr XXI/ 142 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 sierpnia 2008 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 >>>>
  Załącznik nr 1 >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>


  UCHWAŁA   Nr XXI/ 143 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 sierpnia 2008 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/128/08 Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Polanica-Zdrój na lata 2008-2015. >>>>
  Załącznik nr 1 >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>


  UCHWAŁA   Nr XXI/ 144 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 sierpnia 2008 r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr XII / 73 / 07 Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania, warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych - na rok 2008. >>>>


  UCHWAŁA   Nr XXI/ 145 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 sierpnia 2008 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Błachuta na działalność Burmistrza Miasta dotyczącą niewłaściwego sposobu załatwienia sprawy – poprzez nieudzielanie stronie pouczenia o trybie odwołania w piśmie Burmistrza Miasta Polanica – Zdrój z dnia 17 czerwca 2008 r. >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2008-09-05 (818 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·