Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 60/2008 do Nr 68/2008
  sierpień

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 60/2008  z 1 sierpnia 2008 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę >>>> 
  załącznik nr 1 >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 61/2008  z 4 sierpnia 2008 roku
  w sprawie: powołania komisji przetargowej 
  >>>> 

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 62/2008  z 4 sierpnia 2008 roku
  w sprawie: powołania Zespołu ds. Inwestycji w celu prawidłowej realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych 
  >>>> 

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 63/2008  z 4 sierpnia 2008 roku
  w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
  >>>> 

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 64/2008  z 26 sierpnia 2008 roku
  w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2009 
  >>>> 

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 65/2008  z 29 sierpnia 2008 roku
  w sprawie: 
  zbycia nieruchomości gminnych >>>> 

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 66/2008  z 29 sierpnia 2008 roku
  w sprawie: przeznaczenia gruntu gminnego do dzierżawy 
  >>>> 

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 67/2008  z 29 sierpnia 2008 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste 
  >>>> 
  załącznik nr 1 >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 68/2008  z 29 sierpnia 2008 roku
  w sprawie: określenia warunków zbycia nieruchomości w drodze przetargu  
  >>>> 

   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2008-09-11 (632 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·