Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XXIII/151-157/2008
  Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju

  UCHWAŁA   Nr XXIII/ 151 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 października 2008 r.
  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. >>>>
  uzasadnienie >>>>
  UWAGA! W uchwale Nr XXIII/151/2008 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 października 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, nastąpiła zmiana § 1 ust. 2 lit. e tj. uchwalono nowe stawki dla pozostałych budynków lub ich części (zmiana w uchwale Nr XXV/160/2008 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 10 grudnia 2008 >>>> oraz uzasadnienie >>>>)

  UCHWAŁA   Nr XXIII/ 152 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 października 2008 r.
  w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. >>>>
  uzasadnienie >>>>

  UWAGA!
  W Uchwale Nr XXIII/152/2008 z dnia 28.10.2008r. w/s ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia - dokonano zmiany, tj. stwierdzono nieważność § 1 w części: " od osób dorosłych i 50% tej kwoty od dzieci i młodzieży do lat 16." /uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej/. Pozostałe zapisy uchwały - bez zmian.

  UCHWAŁA   Nr XXIII/ 153 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 października 2008 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 >>>>
  Załącznik nr 1 >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>
  Załacznik nr 3 >>>>
  Uzasadnienie >>>>


  UCHWAŁA   Nr XXIII/ 154 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 października 2008 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/128/08 z dnia 28 kwietnia 2008r. Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Polanica-Zdrój na lata 2008-2015. >>>>
  Załącznik nr 1 >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>


  UCHWAŁA   Nr XXIII/ 155 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 października 2008 r.
  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXIII/ 156 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 października 2008 r.
  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez likwidację w Przychodni Rejonowej w Kłodzku przy ulicy Wojska Polskiego 16 komórek organizacyjnych: poradnia lekarza poz, gabinet pielęgniarki środowiskowej rodzinnej, gabinet położnej środowiskowo rodzinnej, punkt szczepień,  abinet medycyny szkolnej, gabinet zabiegowy, w Przychodni dla Służb Mundurowych w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2 komórek organizacyjnych: poradnia lekarza poz, poradnia pielęgniarki środowiskowej. >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXIII/ 157 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 października 2008 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/07 Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Radnych Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju. >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2008-11-04 (928 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·